Konferencja 2010-2011


Informacje | Rejestracja | Plan | Lista | Sesje | Warsztaty | Regulamin


SESJA CHIRURGII
KOORDYNATOR SESJI: MATEUSZ RUBINKIEWICZ

SESJA USTNA – PRACE ORYGINALNE:

1. Estimation of effectiveness of a sorption-gauze bandage of our own design
Aleksander Kuznestov, Nadezhda Mеlko, Pavel Lisovski

2. Ocena przydatności ultrasonografii w diagnostyce złamań kości długich u dzieci
Adam Białas, Magdalena Wawrzyk
 
 3. Living donors’ kidney function and quality of life after  donation: a long-term results
 Łukasz Nazarewski

4. Correlation between needle biopsy and prostatectomy Gleason grades in prostatic adenocarcinoma
Radosław Litwinowicz, Kamil Bekalarek, Cyprian Michalik
 
 5. Przydatność skali BISAP (Bed-Side Severity Index) w przewidywaniu ciężkości przebiegu ostrego zapalenia trzustki w materiale III Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej CM UJ
Mateusz Rubinkiewicz, Sabina Żurawska
 
 6. The results of application of laparoscopic surgery and laparotomy at patients with stoma           
Volskaya Marina, Lemeza Svetlana, Borisenko Anastasiya, Sinitskaya Irina    

7. The results of application of new tactics in diagnostics and treatment of acute destructive pancreatitis
Obuhovskaya Nadezhda

8. Poziom lęku u pacjentów leczonych na oddziale chirurgicznym
Jadwiga Ciaputa, Katarzyna Górska, Wiktoria Kowacz, Swietłana Simonowa, Mateusz Rubinkiewicz, Sylwia Niewiara

9. Jakość życia chorych po laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka oraz operacji wyłączenia żołądkowego operowanych z powodu otyłości olbrzymiej
Michał Natkaniec, Maciej Stodolski, Maciej Stanek, Mateusz Ostachowski

10. Porównanie obrazu klinicznego i morfologii nowotworów złośliwych sutka u kobiet w różnych grupach wiekowych
Karolina Brzuszkiewicz, Justyna Ledwoch, Ewelina Rzepka

11. Malignant tumors of the small intestine: report of 4 cases and review of the literature                
Katarzyna Żanowska, Agnieszka Stanuszek

12. Czy więcej zawsze znaczy lepiej? - podjęcie próby porównania wyników leczenia
objawowej kamicy pęcherzykowej metodą klasycznej cholecystektomii laparoskopowej i cholecystektomii z wykorzystaniem pojedynczego nacięcia w powłokach (SILS)
Hanna Denderska,  Mateusz Ostachowski,  Kamil Szczupak, Agnieszka Zakrzewska, Michał Natkaniec

13. Porównanie skuteczności różnych metod zaopatrywania uszkodzeń śledziony
Jan Mikulski, Seweryn Grzymała, Marcin Jabłoński

14. Samorozprężalne stenty wprowadzane endoskopowo do dróg żółciowych w paliatywnym leczeniu nowotworów trzustki i dróg żółciowych
Paweł Bartosz, Maciej Stodolski, Maciej Matyja, Michał Natkaniec, Kamil Szczupak,  Mateusz Ostachowski

15. Wiedza studentów kierunków lekarskich polskich uczelni medycznych na temat możliwości chirurgicznego leczenia otyłości                      
Michał Natkaniec, Maciej Stanek, Agnieszka Zakrzewska, Kamil Szczupak, Paweł Bartosz

16. Wykorzystanie skali MPI oraz oceny stopnia odżywienia jako użytecznej metody rokowniczej u ostro dyżurowych pacjentów z zapaleniem otrzewnej w III Katedrze Chirurgii UJ CM
Bartłomiej Szpyra, Agnieszka Stanuszek, Katarzyna Żanowska

17. Stężenie PSA a cechy histologiczne raka stercza
Joanna Ciechańska, Paweł Pomada, Łukasz Fus

18. Analiza wartości badania histopatologicznego w diagnostyce raka urotelialnego pęcherza moczowego
Łukasz Fus, Joanna Ciechańska, Paweł Pomada

19. Analiza czynników ryzyka nawrotu polipów gruczolakowych jelita grubego
Maciej Stanek, Michał Szałkiewicz, Maciej Stodolski, Michał Natkaniec

20. Hipokalcemia jako powikłanie tyreoidektomii i subtotalnej resekcji tarczycy
Katarzyna Marcinek, Michał Cebula, Damian Kurzawski, Zuzanna Wilamowska

SESJA USTNA – PRACE POGLĄDOWE:

21. Diagnostyka krwawień do jelita cienkiego – metaanaliza prac opublikowanych w latach 2006-2010
Anna Lasek, Katarzyna Zbierska

22. Rzadkie przyczyny dolegliwości bólowych w podbrzuszu - przegląd literatury
Sabina Żurawska

 23. Ropniak jamy opłucnowej jako pierwsza manifestacja „zgubionych” kamieni żółciowych po usunięciu pęcherzyka żółciowego - opis przypadku oraz przegląd literatury
Mateusz Rubinkiewicz

 24. Fast-Track Protocols in Colorectal Surgery                     
Jessica Cook, Mai Nguyen, Sarah Geagan Murray, Nicole Chen, Fardziana Zaki

SESJA PLAKATOWA – PRACE ORYGINALNE:

25. Structure of the disease and dynamics of the results of the surgical treatment of the foot purulo-necrotic lesions in CAILE
Sergey Omelchenko, Alexandr Kuznestov, Andrey Pobylec
 
26. Całkowite i częściowe wycięcie tarczycy w leczeniu łagodnego wola guzkowego – wybór postępowania chirurgicznego
Dominika Gajewska, Miłosz Brykczyński, Piotr Bargiel, Norbert Czapla, Karolina Agata

27. Rakowiak wyrostka robaczkowego – opis przypadku oraz przegląd literatury
Anna Lasek, Katarzyna Zbierska

 28. Uszkodzenie śledziony w trakcie laparoskopowej cholecystektomii – opis przypadku i przegląd literatury
Mateusz Rubinkiewicz  

29. Etiology, diagnostics and treatment of purulent psoitis
Weronika Dziurdz, Aleksandr Kuznestov
 
30. Enterocolic Lymphocytic Phlebitis: the case of the unique gastrointestinal inflammatory disease
Tomasz Tokarek

31. Primary epiploic appendagitis - a case report and review of the literature              
Agnieszka Stanuszek, Katarzyna Żanowska

32. Endovascular treatment of superficial femoral artery stenosis                        
Sergey Podgaisky, Aliaksei Yakavuk

33. Endovascular treatment of renal artery stenosis              
Aliaksei Yakavuk, Sergey Podgaisky

34. Wyniki leczenia przepuklin brzusznych metodą TAPP
Maciej Matyja, Joanna Sawicka, Maciej Stanek

35. Porównanie obrazu klinicznego i morfologicznego nowotworów sutka w zależności od stopnia zróżnicowania histopatologicznego
Karolina Brzuszkiewicz, Justyna Ledwoch, Ewelina Rzepka

SESJA PLAKATOWA – PRACE POGLĄDOWE:

36. Perforacja uchyłków jelita cienkiego jako przyczyna rozlanego zapalenia
otrzewnej – opis przypadku oraz przegląd aktualnego piśmiennictwa
Sabina Żurawska

37. Uszkodzenie przewodu piersiowego jako powikłanie operacji tarczycy - opis przypadku i przegląd literatury
Katarzyna Zbierska, Anna Lasek

38. Diagnostyka oraz leczenie nowotworów śledziony – opis przypadku oraz przegląd aktualnej literatury    
Sylwia Niewiara

39. Opóźnienie diagnostyczne u chorych na raka żołądka
Miłosz Wiktorowicz

SESJA CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
KOORDYNATOR SESJI: DOMINIK CIENIAWSKI

SESJA USTNA – PRACE ORYGINALNE:

40. Szpitalne zapalenie płuc oraz zakażenie płuc w instytucjonalnej opiece długoterminowej wśród pacjentów Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM w pierwszej połowie roku 2010
Katarzyna Mikrut, Joanna Nawara

41. Functional and mental status of hospitalized elderly patients with heart failure
Grzegorz Dębski, Paweł Matusik, Jakub Marchewka, Rafał Badacz, Elżbieta Karwat

42. Wystąpienie uogólnionej odpowiedzi zapalnej po mniej inwazyjnych operacjach chirurgicznej rewaskularyzacji serca związane jest z przejściowym wczesnym pogorszeniem funkcji nerek
Magdalena Sachajko  

 43. Risk factors of Upgrading of Gleason score from biopsy to radical prostatectomy specimen
Atef  El-Fadel, Tomasz Dziodzio, Andrzej Juraszek
 
44. Importance of correlations of microalbuminuria and activities of ectopeptidases as early marcers in diabetic nephropathy
Aleksandar Petrovic, Ivica Milosevic, Marija Randjelovic

45. Sarkoidoza: droga do diagnozy
Marek Przybyszowski, Piotr Bielański, Ewa Rabiej

46. Indeks kostka - ramię jako czynnik prognostyczny okołozabiegowych powikłań sercowo-naczyniowych
Natalia Celejewska, Roksana Kisiel, Agata Kleciek, Mateusz Kózka, Jacek Górka

47. Analiza częstości występowania i nawrotowości żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej wśród pacjentów z mutacją czynnika V Leiden lub genu 20210A protrombiny objętych opieką II Katedry Chorób Wewnętrznych UJCM w latach 2005-2011
Mateusz Ciecior, Agnieszka Dikolenko, Dagmara Domagała, Katarzyna Krzek-Lubowiecka, Anna Lewińska

48. Analiza prospektywna częstości występowania podniesionego poziomu ultraczułych troponin sercowych T (hsTnT) oraz częstości zawałów mięśnia sercowego u chorych poddawanych operacjom naczyniowym
Paweł Kuczia, Jacek Górka, Michał Wodkowski, Paweł Iwaszczuk, Agnieszka Waląg  
49. Kliniczna manifestacja ANCA-pozytywnych zapaleń naczyń     
Karolina Pacułt, Michał Wodkowski, Natalia Celejewska, Jolanta Gąsior, Piotr Bijak
 
 50. Skutki wczesnej opieki nefrologicznej u pacjentów rozpoczynających leczenie hemodializami
Damian Ucieklak, Magdalena Kaziuk, Kamil Latra, Justyna Mosio, Sandra Mrozińska, Agnieszka Ociepka, Agata Sawina      

51. Niedokrwistość u pacjentów hemodializowanych w Klinice Nefrologii UJ CM w latach 2007-2010
Sylwester Śmiałek, Maja Koziarz, Karolina Dudek, Dominik Cieniawski

52. Wpływ różnych leków stymulujących erytropoezę (ESA) na stabilność stężenia hemoglobiny u chorych leczonych hemodializami
Dominik Cieniawski, Karolina Dudek, Maja Koziarz, Sylwester Śmiałek

53. Charakterystyka pacjentów rozpoczynających leczenie hemodializami w Małopolsce w latach 2008-2010
Sandra Mrozińska, Magdalena Kaziuk, Kamil Latra, Justyna Mosio, Agnieszka Ociepka, Agata, Sawina, Damian Ucieklak

SESJA PLAKATOWA – PRACE ORYGINALNE:

54. Candida albicans błony śluzowej przełyku jako przyczyna dolegliwości bólowych w klatce piersiowej
Michalina Tomczuk, Małgorzata Nowak

55. Terapia biologiczna a przebieg leczenia choroby Leśniowskiego-Crohna
Piotr Czyż, Michał Kurzyński, Natalia Rozum, Kinga Szarek

 56. Czynniki ryzyka nowotworzenia w przełyku Barretta
Kamil Wdowiak

57. Pacjenci z zespołem jelita nadwrażliwego a przebyte infekcje przewodu pokarmowego
Marta Biedroń, Kinga Szarek, Izabela Wlazło, Paulina Bieniasz

SESJA PLAKATOWA – PRACE POGLĄDOWE:

58. Can Gastric Cancer be Prevented in High and Low Prevalence Areas?
Caitriona Tiernan, Laura Morrissey, Rory Stewart, Aoife Cleary, Niamh Barnwell

59. Objawy neurologiczne niedoborów żywieniowych w przebiegu chorób przewodu pokarmowego
Izabela Niśkiewicz, Katarzyna Chmiel, Natalia Andrzejewska    

 SESJA CHORÓB ZAKAŹNYCH I MIKROBIOLOGII
KOORDYNATOR SESJI: AGNIESZKA DIKOLENKO

SESJA USTNA – PRACE ORYGINALNE:

60. Analiza epidemiologiczno-kliniczna występowanie mięsaka Kaposiego u pacjentów z infekcją HIV
Anna Breza, Kinga Perszke

61. Knowledge of medical staff and medical students about HIV
Kamila Mazgaj, Mateusz Grajek, Karolina Siwozad

62. Analiza zachorowań na tężec w materiale Kliniki Chorób Zakaźnych UJCM w Krakowie w latach 2006-2010
Agnieszka Dikolenko, Agnieszka Gawarecka, Katarzyna Lisak-Gurba

63. Ocena wrażliwości klinicznych szczepów Acinetobacter baumannii na szerokospektralne karbapenemy
Anna Kańtoch, Dorota Michalak

64. Analiza epidemiologiczno-kliniczna zachorowań na inwazyjną chorobę meningokokową
Roksana Kisiel, Karolina Pacułt, Jacek Górka    
 
65. «Hepatic» lethality among HIV-infected patients
Maxim Bobuchenko

66. Homocysteine and d-dimer levels evolution in sepsis patients after extracorporal detoxication procedures
Sidorovich Ekaterina, Bogdanovich Tatijana, Melnikov Evgeniy

67. Zastosowanie pozaustrojowej oksygenacji krwi (ECMO) w ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej w przebiegu zakażenia wirusem grypy AH1N1
Katarzyna Wawrzycka, Anna Włudarczyk

SESJA PLAKATOWA – PRACE ORYGINALNE:

68. Porównanie rozpoznania marskości wątroby klinicznego i autopsyjnego w ciągu ostatnich 20 lat
Jakub Wroński, Ewa Rajska, Michalina Szańkowska, Roksana Sobczyk

69. Room for improvement, secondary syphilis; delayed diagnosis amongst sexual health clinic attendees
Jasdeep Singh Badwal, Dilpreet Kaur Singh

SESJA DERMATOLOGII
KOORDYNATOR SESJI: MAGDALENA SPAŁKOWSKA

SESJA USTNA – PRACE ORYGINALNE:

70. Kiła – prezentacja przypadku
Katarzyna Harabin
 

 71. Manifestacje kliniczne zakażenia kiłą w materiale Kliniki Dermatologii w Krakowie z lat 2008-2010               
Paulina Jeliczko, Weronika Śladowska, Magdalena Spałkowska, Bartosz Miziołek  

72. Częstość występowania zespołu metabolicznego u pacjentów hospitalizowanych z powodu łuszczycy w Klinice Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Paulina Kiluk, Izabela Ewa Kiluk

73. Evaluation of knowledge about acne vulgaris among selected population of adolescents of Tricity schools
Konrad Tałasiewicz, Agnieszka Ołdakowska, Katarzyna Kurr
 
74. The level of knowledge about Sexually Transmitted Diseases among medical students from Eurasia
Magdalena Spałkowska

75. Ocena wpływu dolegliwości skórnych na jakość życia pacjentów ze zmianami barwnikowymi przed badaniem dermatoskopowym z wykorzystaniem polskiej wersji kwestionariusza Dermatology Life Quality Index
Karolina Pulka

76. Trendy w epidemiologii zakażeń kiłą w województwie małopolskim w latach 2008-2010
Bartosz Miziołek, Magdalena Spałkowska, Weronika Śladowska, Paulina Jeliczko

SESJA USTNA – PRACE POGLĄDOWE:

77. Zastosowanie kapilaroskopii w diagnostyce chorób tkanki łącznej
Ewa Rytlewska

SESJA DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ
KOORDYNATOR SESJI: KATARZYNA KAROLINA PLUSKWA, BARBARA WÓJCIK

SESJA USTNA – PRACE ORYGINALNE:

78. Rozbieżność metod oceny funkcji względnej nerek w renoscyntygrafii 99mTc–EC u pacjentów z jednostronnym wodonerczem
Małgorzata Nóżka-Kozik, Anna Kornaś

79. Investigation of paraoxonase and arylesterase activities in familial mediterranean fever cases
Mehmet Berköz, Halil Özkol, Elif Gülcü

80. Oxidative DNA damage in blood of CVD patients taking Detralex    
Ewa Budek, Magdalena Spychała, Agnieszka Żurek    
 

  81. Plasma concentration of endogline in non-small cell lung cancer patients
Katarzyna Czerwińska

SESJA USTNA – PRACE POGLĄDOWE:

82. Preface to the history of the profession of laboratory diagonostician
Patrycja Trzeciak

83. Ocena kształcenia na kierunku analityka medyczna
Sylwia Cholewa

84. Wpływ wybranych parametrów klinicznych na wykrywalność raka stercza w przezodbytniczej biopsji gruczołu krokowego
Łukasz Fus, Paweł Pomada, Joanna Ciechańska

85. Methods of measuring the influence of curcumin and etoposide on DNA damage and apoptosis in HL-60 cells
Wojciech Senkowski
 
86. The MTT and CV assays – easy and quick methods used to determine cell’s number, proliferation and viability
Agnieszka Bojko, Anna Adamczyk
    
87. Model-based testing of Ischemia Modified Albumin (IMA). The influence of triglyceride-rich lipoproteins on the cobalt-binding ability of human serum albumin
Jakub Dudek, Zuzanna Grzyb

88. The influence of postprandial lipemia on the emergency Albumin Cobalt Binding (ACB) test result: Ischemia Modified Albumin (IMA) value
Zuzanna Grzyb, Jakub Dudek

SESJA PLAKATOWA – PRACE POGLĄDOWE:

89. Laboratory diagnostic in Developing Countries illustrated with an example of Central African Republic       
Barbara Wójcik
 
SESJA ENDOKRYNOLOGII I DIABETOLOGII
KOORDYNATOR SESJI: SYLWESTER ŚMIAŁEK

SESJA USTNA – PRACE ORYGINALNE:

90. Rola polimorfizmu rs 7903146 w genie TCF7L2  w predyspozycji do cukrzycy typu 2 w populacji Polski południowej
Kateryna Baran, Jerzy Hohendorff, Małgorzata Grzanka

91. Brak związku pomiędzy wariantem Arg144Cys genu CYP2C9 i odpowiedzią na terapię lekami doustnymi u pacjentów z cukrzycą typu 2
Jerzy Hohendorff, Andrzej Plis


92. Wpływ leczenia operacyjnego na poprawę parametrów glikemii u chorych na akromegalię
Paulina Bieniasz, Irmina Janicka, Ewelina Librant

93. Pierwotna nadczynność przytarczyc - symptomatologia i trudności diagnostyczne
Damian Ucieklak, Natalia Woźnica, Marzena Budzioch, Aleksandra Sucherska, Damian Wenio

94. Thyroid antibodies in patients with diabetes mellitus type I
Milovan Stojanovic, Jelena Najdanovic


95. Selected markers of apoptosis in Hashimoto’s thyroiditis
Anna Uliasz, Judyta Zajdel

SESJA PLAKATOWA – PRACE ORYGINALNE:

96. Impaired glucose metabolism in asymptomatic patients with elevated waist circumference
Karol Rawicz-Pruszyński, Jakub Piotrkowicz, Katarzyna Baranowska

97. Biochemical and enzymatic changes in rat’s blood after fructose and fatty diet
Maria Grazia Panza, Vincenzo Covelli, Joanna Jakubik

98. Problems of thyroid glands and ophthalmology
Snezhana Mikulchik
    
99. The coincidence of Hashimoto thyroiditis and carbohydrate metabolizm disorders in patients at the Department of Endocrinology and Diabetology of Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz, University of Nicolaus Copernicus in Toruń between 2001 and 2009
Marta Spychalska, Agnieszka Skowrońska

100. Aktywność enzymów antyoksydacyjnych u osób regularnie korzystających z kąpieli w zimnej wodzie (morsy) oraz osób nie stosujących tego typu zabiegów
Roland Wesołowski, Jarosław Paprocki

SESJA FARMACEUTYCZNA
KOORDYNATOR SESJI: TERESA STACHOWICZ

SESJA USTNA – PRACE ORYGINALNE:

101. Deficyt cynku: przyczyna czy rezultat choroby depresyjnej (?)
Ewelina Frąckiewicz, Joanna Świątek, Katarzyna Ciucias, Gabriela Starowicz, Magdalena Gaweł

102. Synteza enancjomeru (R) Nbenzyloamidu kwasu α(Nbenzyloamino)γhydroksymasłowego o potencjalnej aktywności przeciwdrgawkowej
Marta Kusak

SESJA USTNA – PRACE POGLĄDOWE:

103. Wpływ diety bogatej w mleko i produktów o wysokim indeksie glikemicznym na łagodzenie objawów trądziku                
Marcelina Cebo, Agnieszka Sitek

104. Żywność immunomodulująca – wpływ na zdrowie człowieka. Przegląd publikacji naukowych
Magdalena Wiekiera, Elżbieta Szerłomska, Marzena Zelek

 105. Wpływ czynników genetycznych na parametry elementów morfotycznych krwi
Jarosław Świrat

SESJA PLAKATOWA – PRACE ORYGINALNE:

106. Pro-healthy properties of Lonicera caerulea and kamtchatica
Vincenzo Covelli, Maria Grazia Panza, Danuta Sneka

107. Właściwości antyoksydacyjne wybranych polskich win gronowych w porównaniu z produktami zagranicznymi
Tadeusz Bogacki, Aneta Palak, Marta Kusak, Janusz Górecki

108. Analiza win domowych pod względem zawartości kwasów organicznych
Justyna Krawczyk, Karolina Bonarska

109. Oznaczenie właściwości antyoksydacyjnych i całkowitej zawartości polifenoli w Laminaria japonica, glonie, który coraz częściej pojawia się na naszych stołach    
Aleksandra Guła, Paulina Rydz, Paulina Czerwińska    

 110. Irish Medicines Board Safety Warnings: Do they Affect Prescribing Rates?
Samara Kraus, Sarah Musleh

111. Oznaczenie właściwości antyoksydacyjnych i całkowitej zawartości polifenoli w grzybku tybetańskim i wykonanie podstawowych analiz mleka otrzymanego w wyniku takiej fermentacji     
Karolina Szewczyk , Adrian Podkowa        

 112. Trawa cytrynowa- palczatka cytrynowa (Cymbopogon Citratus), znaczenie w żywieniu człowieka, właściwości odżywcze, oznaczenie właściwości antyoksydacyjnych, całkowitej zawartości polifenoli                       
Alicja Braniewska

113. Zastosowanie izotachoforezy kapilarnej do identyfikacji kwasów organicznych i do oznaczenia ich stężenia w sokach z derenia jadalnego (Cornus mas) i Suchodrzewu jadalnego (Lanicera caerulea)
Marcin Korczyk

114. Profil kwasowości win polskich na przestrzeni kilku lat, metody obniżania kwasowości przy produkcji wina stosowane przez polskich win ogrodników
Janusz Górecki, Marta Kusak

115. Wstępna analiza fitochemiczna grzybów shiitake i mung będących źródłem beta-glukanów. Oznaczenie aktywności antyoksydacyjnej i zawartości polifenoli                 
Agnieszka Kulawik, Ewelina Gryboś

116. The Induction of MDR1 Gene Expression Following Exposure to HIV Protease Inhibitors
Jessie Elliott, Aileen Byrne, Denise Demirdal, Lucy Dockrell

117. Projektowanie nowego wielofunkcyjnego leku przeciwcukrzycowego
Dawid Panek, Martyna Dąbrowska

SESJA PLAKATOWA – PRACE POGLĄDOWE:

118.  Nowe leki przeciwcukrzycowe o właściwościach hamujących dipeptydylopeptydazę-4                     
Aleksandra Rak, Anna Kępa, Dominika Łatwińska

119. Zespół chińskiej restauracji – fakty i mity
Matylda Gaweł, Marta Czajka,

 120. Agoniści receptorów PPAR α i γ jako nowe leki przeciwcukrzycowe
Krzysztof Lodarski, Joanna Gładysz, Elżbieta Wełna

121. Poszukiwania nowych leków przeciwcukrzycowych z grup agonistów receptora glukagonopodobnego peptydu 1 oraz inhibitorów zależnego od sodu kotransportera glukozy 2 i fruktozo-1,6-bisfosfatazy 2
Jakub Jończyk, Anna Mickowska

SESJA GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWA
KOORDYNATOR SESJI: MAGDALENA PULKA

SESJA USTNA – PRACE ORYGINALNE:

122. Mięsaki jajnika w materiale Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Onkologii UJ CM w Krakowie. Analiza kliniczno- morfologiczna oraz przegląd literatury
Joanna Sobik, Katarzyna Krzek - Lubowiecka, Tomasz Ozimek

123. Witamina D i PCOS
Zlata Chaykivska, Maciej Ratajczak

124. The analysis of deliveries in HIV- positive patients and review of obstetric guidelines
Katarzyna Gieryn, Anna Gmerek

125. Ocena miejsca urodynamiki i kwestionariusza dolegliwości w diagnostyce nietrzymania moczu u kobiet
Tomasz Ozimek, Alina Waryan

126. Sirenomelia – the difficulties of prenatal USG diagnostics
Anna Gmerek, Marta Drzewiecka, Katarzyna Gieryn

127. Nowe spojrzenie na wewnątrzwątrobową cholestazę ciężarnych
Iga Lipińska, Martyna Bednorz

SESJA USTNA – PRACE POGLĄDOWE:

128. Problem niedokrwistości z niedoboru żelaza wśród kobiet ciężarnych
Aleksandra Mrozowska

129. Zespół HELLP – wyzwanie współczesnego położnictwa
Matylda Zimny, Anna Grabias, Elżbieta Olędzka, Agnieszka Sporek, Iga Lipińska

SESJA PLAKATOWA – PRACE ORYGINALNE:

130. Duration of pregnancy with mitral prolapse      
Svetlana Bondarenko, Anastasia Byshuk, Vladimir Zverko

131. Pregestational diabetes                    
Alhimova Ekaterina, Romanovich Victoria, Sidorovich Ekaterina, Bogdanovich Tatijana, Melnikov Evgeniy

132. The effect of oxidative stress measured by carbonyl groups in follicular fluid and blood plasma on an in vitro fertilization success
Joanna Nowak, Michał Bijak, Marta Borowiecka, Rafał Krasiński, Paweł Radwan

133. The level of protein thiol groups measured in follicular fluid and blood plasma from women attending to an in vitro fertilization
Joanna Wojsiat, Marta Borowiecka, Ireneusz Połać, Rafał Krasiński, Paweł Radwan

SESJA PLAKATOWA – PRACE POGLĄDOWE:

134. Farmakologiczne versus chirurgiczne metody leczenia pacjentek z endometriozą
Magdalena Pulka, Anna Pełka, Magdalena Spałkowska

SESJA INTERDYSCYPLINARNA
KOORDYNATOR SESJI: MAGDALENA WALAS

SESJA USTNA – PRACE ORYGINALNE:

135. Analiza i interpretacja płaszczyzny wzajemnej komunikacji pomiędzy lekarzem a pacjentem
Karolina Słowik, Tomasz Roman

136. Częstotliwość występowania dolegliwości bólowych dolnego odcinka kręgosłupa
a znajomość zasad ergonomii           
Ewelina Agnieszka Graca

137. Korelacja pomiędzy stanem wiedzy a stanowiskiem studentów kierunku lekarskiego UJ CM wobec przeszczepów narządowych
Ewelina Nowak, Łukasz Durajski, Paweł Koźlik

138. Związek pomiędzy dietą a depresją w populacji miasta Krakowa                       
Anna Dydjow

139. Informatyczny system wspomagający generowanie wypisów pacjentów ze szpitala
Anna Kańtoch, Eliasz Kańtoch    
 
 140. The eye dominance and body lateralization.
Sebastian Sirek, Bożena Książek, Krystyna Reichert

141. Ocena zastosowania hipotermii terapeutycznej po zatrzymaniu krążenia na Oddziałach Intensywnej Terapii w Polsce
Bartłomiej Szpyra, Gabriela Kołodziej, Małgorzata Krukowska, Mateusz Ciecior

SESJA PLAKATOWA – PRACE ORYGINALNE:

142. Ocena jakości kształcenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia na grupie studentów medycyny I roku WL UJ-CM w latach 2006-2007 oraz 2009-2010 przy pomocy zmodyfikowanego punktowego systemu Berdena dla NZK
Sławomir Śliwa, Małgorzata Curzytek, Tomasz Klimczyk

143. Wpływ kąpieli w zimnej wodzie na aktywność wybranych enzymów lizosomalnych
Przemysław Maciejewski

144. Ocena organoleptyczna chlebów funkcjonalnych ze szczególnym uwzględnieniem chlebów typu fitness                   
Daria Studnicka, Karolina Wojtal, Natalia Klimek

SESJA PLAKATOWA – PRACE POGLĄDOWE:

145. Eye of the artist – displaying reality and defective sight    
Bożena Książek, Sebastian Sirek, Krystyna Reichert    
 
 146. Aspekty toksyczności, mechanizm działania benzylopiperazyn nadużywanych w charakterze substytutu MDMA/MDA
Karolina Pełka, Michał Tokarczyk, Karolina Dąbrowska

147. Między mitem a medycyną- próba przyporządkowania legendarnym postaciom, takim jak wilkołaki, syreny czy elfy znanym współczesnej nauce jednostek chorobowych

SESJA KARDIOCHIRURGII
KOORDYNATOR SESJI: PAWEŁ KOŹLIK

SESJA USTNA – PRACE ORYGINALNE:

148. Histopathologic evaluation of the intraoperative specimens of the entire aorta
Andrzej Juraszek, Tomasz Dziodzio, Johannes Holfeld, Atef El-Fadel
 
149. Wpływ krzywizny aorty wstępującej na powstanie rozwarstwień typu A wg Stanforda i tętniaków aorty wstępującej, kontynuacja. Punkt pierwotnego osłabienia naczynia          
Joanna Nawara, Grzegorz Karpiński, Iwona Sokołowska

150. Charakterystyka dolegliwości sfery psychofizycznej pacjentów przed operacją kardiochirurgiczną
Krystian Kochanowski, Joanna Nawara, Grzegorz Karpiński, Paweł Matusik

151. Porównanie stopnia uszkodzenia mięśnia sercowego po zastosowaniu kardioplegii krystalicznej i krwistej u pacjentów poddanych zabiegowi wymiany zastawki aortalnej
Jakub Palacz, Aleksander Wilk, Elżbieta Paszek

152. Porcine in-vitro model of acute aortic dissection
Tomasz Dziodzio, Andrzej Juraszek, Małgorzata Kołodziej, Atef El-Fadel, Johannes Hohlfeld, Martin Stoiber, Verena Gschlad

153. Ser49Gly polymorphism of the beta-1 adrenergic receptor gene and the perioperative change in autonomic regulation of cardiovascular system after coronary artery bypass surgery
Piotr Mazur, Ewelina Nowak, Łukasz Janik, Marcin Waligóra, Paweł Koźlik, Grzegorz Wasilewski, Łukasz Durajski

154. Wpływ nacieku zapalnego w tkance tłuszczowej okołonaczyniowej na czynność śródbłonka tętnicy piersiowej wewnętrznej u pacjentów poddawanych zabiegowi CABG
Karol Urbański, Paweł Matusik, Agata Schramm, Dominik Skiba

 155. Aspirynooporność zwiększa ryzyko okołooperacyjnych zaburzeń rytmu serca i wczesnej powtórnej hospitalizacji po operacjach pomostowania tętnic wieńcowych
Radosław Smoczyński, Magdalena Banach

156. Doznania bólowe pacjentów po zabiegu kardiochirurgicznym
Anna Korytkowska , Katarzyna Rokosz, Anna Kula

 157. Operacje małoinwazyjne w kardiochirurgii – Przegląd ostatnich 5 lat na podstawie doświadczeń największego ośrodka kardiochirurgicznego w Polsce
Radosław Litwinowicz, Łukasz Rolbiecki


SESJA KARDIOLOGII
KOORDYNATOR SESJI: MATEUSZ ULMAN

SESJA USTNA – PRACE ORYGINALNE:

158. Analiza występowania uszkodzeń elektrod endokawitarnych - związek z rodzajem elektrody, drogą wszczepienia, wiekiem pacjentów oraz płcią
Maciej Dębski, Mateusz Ulman, Anna Kozynacka, Justyna Wajda, Joanna Sobik, Marta Lenar

159. Wartość spiroergometrycznego testu sercowo-płucnego w grupie pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca w porównaniu z badaniem kardiologicznego rezonansu magnetycznego i echokardiografii
Katarzyna Holcman, Karolina Dąbek, Małgorzata Biolik

160. Weryfikacja elektrokardiograficznych kryteriów przerostu prawej komory w badaniu rezonansu magnetycznego u pacjentów z nadciśnieniem płucnym tętniczym
 Maciej Sobień, Marcin Waligóra, Małgorzata Krukowska, Aleksandra Konieczna, Mateusz Brózda, Paulina Karcz

161. Wpływ pojedynczego pouczenia na znajomość numeru telefonu ratunkowego wśród dorosłych mieszkańców Krakowa
Agnieszka Cholewińska, Michał Nowak, Mateusz Brózda, Marcin Waligóra, Maciej Sobień

162. Relationships between endothelial function and T-cell activation in hypertensive patients
Paweł Matusik, Karol Urbański, Agata Schramm    

 163. Co Polki i Polacy postrzegają za największe zagrożenie dla swego życia?
Aleksandra Lenart, Paulina Karcz, Małgorzata Krukowska, Maciej Sobień, Agnieszka Cholewińska, Michał Nowak    

164. Effects of general anesthesia and fentanyl on the risk of myocardial infarction after vascular surgery
Paweł Iwaszczuk, Aleksandra Wojnarska, Seweryn Krzykowski, Karolina Pacułt, Paweł Kuczia  

SESJA PLAKATOWA – PRACE ORYGINALNE:

165. Porównanie znajomości zasad i umiejętności praktycznych interpretacji EKG studentów IV, V i VI roku kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ   
Joanna Pudło, Mateusz Wierdak, Katarzyna Gumul, Karolina Macioł
 
166. Kidney function in patients with acute decompensated heart failure     
Edyta Kowalczys, Sandra Okoye, Alicja Warmowska    

167. Ocena jakości życia seksualnego u pacjentów z różnymi postaciami migotania przedsionków
Mateusz Ulman, Anna Kozynacka, Joanna Wojtasik, Bartłomiej Wroński

168. Progresja do utrwalonego migotania przedsionków wśród pacjentów ze stymulacją dwujamową serca typu DDD z uwzględnieniem wskazań do pierwotnej stymulacji
Mateusz Ulman, Maciej Dębski, Anna Kozynacka, Justyna Wajda, Joanna Sobik, Marta Lenar


169. Czynniki warunkujące obraz profilu lipidowego u chorych po przebytym ostrym zespole wieńcowym
Joanna Gajdek, Karolina Adamik, Damian Kurzawski, Aleksandra Lenart, Magdalena Malarczyk, Justyna Mosio

170.Wpływ obciążenia genetycznego na przebieg OZW i profilaktykę wtórną
Aleksandra Lenart, Dominik Dziad, Joanna Gajdek, Klaudia Knap, Damian Kurzawski, Justyna Mosio

171. Wiedza na temat prewencji wtórnej i przestrzeganie zaleceń u chorych po przebytym OZW
Dominik Dziad, Karolina Adamik, Monika Józefowicz, Klaudia Knap, Aleksandra Lenart, Paweł Siastała

172. Obstructive sleep apnea in acute coronary syndromes patients
Kinga Pospiech, Michalina Jagodzińska, Anna Płatek

SESJA KARDIOLOGII INTERWENCYJNEJ
KOORDYNATOR SESJI: ANNA PEŁKA

SESJA USTNA – PRACE ORYGINALNE:

173. Comparison of Intravascular Ultrasound and Computed Tomography in the Pre-Procedural Assessment of Significant Saphenous Vein Graft Lesions
Michał Szubielski, Rafał Wolny, Joanna Kołodziej

174. Wpływ terapii resynchronizującej na ośrodkowy bezdech śródsenny u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca
Maryla Kocowska

175. Rokowanie odległe chorych leczonych PCI w STEMI z rozsianymi zmianami miażdżycowymi w wielu łożyskach naczyniowych     
Joanna Rutka, Jacek Skowronek, Anna Żyła, Anna Kij, Paweł Ranosz
 
176. Wpływ wskaźnika filtracji kłębuszkowej (GFR) na śmiertelność wewnątrzszpitalną i 6-miesięczną u pacjentów z NSTEMI leczonych PCI
Piotr Desperak, Andrzej Brenk

SESJA PLAKATOWA – PRACE ORYGINALNE:

177. Ocena jakości życia w czasie rekonwalescencji po koronarografii z dostępu udowego
Anna Żyła, Joanna Rutka, Anna Kij, Jacek Skowronek, Paweł Ranosz

178. Roczna obserwacja pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym leczonym pierwotną angioplastyką wieńcową w 2009 roku w klinice kardiologii PUM z uwzględnieniem wpływu cukrzycy na jego przebieg
Marta Wilk, Magdalena Pelczarska, Aldona Wójcik, Kamila Wróblewska, Małgorzata Duszyńska, Agnieszka Torczyńska
SESJA MEDYCYNY SĄDOWEJ
KOORDYNATOR SESJI: JOANNA KOZIOŁ

SESJA USTNA – PRACE ORYGINALNE:

179. Śmierć z wychłodzenia- ocena częstości występowania typowych zmian morfologicznych i analiza ich powiązania z obecnością alkoholu we krwi oraz warunkami środowiskowymi
Anna Salwa, Magdalena Skrzela

180. Rekonstrukcja rozruchów z dnia 6 listopada 1923 r. w oparciu o protokoły sekcyjne ofiar zgromadzone w Zakładzie Medycyny Sądowej CM UJ
Justyna Jagło, Agata Hejnowicz, Anna Janusz, Sylwia Oleszko, Przemysław Pięta

181. Czy atypowe leki przeciwpsychotyczne na pewno są bezpieczne? – próba odpowiedzi na przykładzie klozapiny
Rafał Skowronek, Anna Kowalska
 
182. Rekonstrukcja wypadku w kopalni siarki w Swoszowicach
Aneta Szeląg
    
183. Dynamika zmian częstości śmiertelnych zatruć alkoholem w Krakowie
Dorota Fros, Olga Kucharczyk, Paula Piątek, Justyna Pieczątka

184. Najstarsze wypadki samochodowe w Krakowie, analiza sądowo – lekarska
Weronika Pikul, Barbara Potoniec, Bartosz Baranowski

185. Śmiertelne postrzały z broni palnej w latach 1983-2009
Mateusz Wiśniowski, Michał Skręt, Agnieszka Stanuszek, Katarzyna Gola, Karolina Dąbek, Paweł Gomółka

186. Charakterystyka złamań kości czaszki powstałych wskutek upadku z pozycji stojącej
Anna Kij, Roger Krzyżewski, Magdalena Chołubek  

SESJA USTNA – PRACE POGLĄDOWE:

187. SANE – the combination of nursing care and forensic science
Aleksandra Pawlak

188. Profesor dr hab. Kazimierz Jaegermann (1921-1988) – twórca teorii opiniowania sądowo-lekarskiego
Rafał Skowronek, Anna Kowalska

SESJA NAUK O ZDROWIU
KOORDYNATOR SESJI: ALEKSANDRA MROZOWSKA

SESJA USTNA – PRACE ORYGINALNE:

189. Poglądy studentów Ratownictwa Medycznego i Pielegniarstwa  PPWSZ w Nowym Targu  na  temat środków odurzających – narkotyków i dopalaczy
Paulina Mrózek, Sebastian Ingram, Agnieszka Pudlik, Patryk Gródek

190. Analiza wiedzy młodzieży gimnazjalnej wobec dopalaczy w aglomeracji miejskiej Górnego Śląska
Anna Rej, Sandra Kryska, Mateusz Grajek, Kamila Mazgaj

191. Wpływ depresji, demencji i zaburzeń zachowania na subiektywną jakość życia mieszkańców domu pomocy społecznej
Luiza Legucka, Paulina Paciorek

192. Promowanie odchudzania sprzyjającego zdrowiu, w  aspekcie stosowania suplementów wspomagających proces utraty masy ciała
Anna Korytkowska, Monika Chodyniak

193. Awareness of homeopathy among random group
Anna Kłak, Dominika Modzelewska, Katarzyna Napiórkowska

194. Diagnoza barier aktywności fizycznej młodych kobiet i mężczyzn – na przykładzie studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Katarzyna Majerowska, Katarzyna Szuścik, Justyna Pietrzyk, Kamil Nowak

195. Sezonowość urodzeń a masa i długość urodzeniowa dzieci
Kinga Tkaczewska, Katarzyna Witek, Agnieszka Tomczyk, Magdalena Wolder

196. Pierwsza pomoc na kursie prawo jazdy a wiedza kursantów
Joanna  Bogusz

197. Symetria palca czwartego a kondycja biologiczna mężczyzn
Magdalena Walas

198. Nawyki higieniczne mycia rąk studentów kierunków medycznych i niemedycznych
Anna Korytkowska, Katarzyna Rokosz, Katarzyna Kabała, Anna Kula

 199. Dziecko leworęczne w praworęcznym świecie
Magdalena Frejowska, Kamila Małecka, Sylwia Stępień, Urszula Plewnia

 200. The influence of back pain on patients' life in different age groups
Karolina Janikowska, Joanna Fidut

201. Eating habits and prevalence of central obesity among young people from Kraków          
Katarzyna Kurdziel

202. Model rodziny a dzietność kobiet w populacji wiejskiej
Mariusz Rogozik, Ewelina Woderska, Eliza Zawadzka

203. Aktywność fizyczna uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych – na przykładzie Mielca
Michał Rżany
204. The study of knowledge concerning social campaigns relating to food and nutrition
Agnieszka Białek

 205. Analiza reklam leków OTC w polskiej telewizji
Mateusz Grajek, Kamila Mazgaj, Karolina Siwozad

206. Dopalacze a czynniki warunkujące zdrowie w opinii wybranych grup młodzieży
 Rząca Marcin, Muzyczka Katarzyna, Janiec Ewelina, Krzos Agata, Stanisławska Edyta, Moskwa Renata, Rząca Justyna

SESJA USTNA – PRACE POGLĄDOWE:

207. The influence of a gender of the previous sibling on health and biological condition at birth
Magdalena Michałejko

SESJA PLAKATOWA – PRACE ORYGINALNE:

208. Stężenie produktów peroksydacji lipidów u osób regularnie korzystających z kąpieli w zimnej wodzie (morsy) oraz u osób nie stosujących tego typu zabiegów  
Jarosław Paprocki, Roland Wesołowski

209. Attitude of medical sector workers and medical specialization students towards people infected with HIV
Karolina Siwozad, Mateusz Grajek, Kamila Mazgaj

SESJA PLAKATOWA – PRACE POGLĄDOWE:

210. Economic impact of parallel import in the pharmaceutical market
Mateusz Religioni, Urszula Sobolewska

211. Internet jako narzędzie wspomagające edukację nastolatków w dziedzinie zdrowia seksualnego
Magdalena Fortuna, Luiza Legucka, Paulina Paciorek
 
212. Aktywność zawodowa jako forma wsparcia psychospołecznego kobiet po mastektomii
Marta Estera Kowalska, Barbara Geryn

213. System motywacji pielęgniarek w oparciu o teorię ERG
Marta Estera Kowalska, Karolina Kryś
    
214. Zastosowanie prawa sygnatur Paracelsusa we współczesnej dietetyce
Katarzyna Fizia, Iwona Małecka, Alicja Szewczyk

SESJA NAUK PODSTAWOWYCH
KOORDYNATOR SESJI: KATARZYNA RUSNAK

SESJA USTNA – PRACE ORYGINALNE:

215. Angiotensin II -induced hypertension increases T lymphocyte migration
Agata Schramm, Karol Urbański, Paweł Matusik
 
216. Analiza molekularna uszkodzeń naprawy DNA u nowego radiowrażliwego pacjenta z ciężkim złożonym niedoborem odporności (RS-SCID)
Marta Trzcińska    
    

 217. Characteristics of T-lymphocyte mediated perivascular inflammation in angiotensin II -induced hypertension
Paweł Matusik, Agata Schramm, Karol Urbański

 218. MAO B as the marker of histaminergic neurons in the rat hypothalamus
Vera Kuzniatsova, Aleksandr Zaharko

219. Osoczowe stężenia kseniny u dzieci z otyłością oraz u dzieci z IBD                 
Beata Mrózek, Katarzyna Mamica

220. Udział asymetrycznej dimetyloargininy (ADMA), endogennego inhibitora syntazy tlenku azotu (NO) w patogenezie stresowych uszkodzeń błony śluzowej żołądka
Bartosz Miziołek, Miłosz Wiktorowicz

221. The impact of physical activity on the modulation of systemic inflamatory factors and adhesion  molecules in patients with coronary heart disease
Ivica Milosevic

222. Znaczenie monocytów  CD14dim CD16+ w regulacji dysfunkcji śródbłonka naczyniowego w patogenezie choroby niedokrwiennej serca
Karol Urbański, Paweł Matusik, Agata Schramm, Dominik Skiba

 223. Anatomia kliniczna centralnych wkłuć dożylnych
Joanna Luks

224. Wpływ układu receptora proliferacji peroksysomów (PPARγ) oraz produktów cyklooksygenazy (COX)-2 na rozwój przewlekłego zapalenia przełyku w doświadczalnym modelu przełyku Barretta
Miłosz Wiktorowicz, Bartosz Miziołek
 
225. Transformujący czynnik wzrostu β (transforming growth factor β, TGF-β) i jego receptor CD105 w dolnych drogach oddechowych chorych ze śródmiąższowymi chorobami płuc (interstital lung diseases, ILD)
Sylwia Perka, Paulina Dominiak, Paweł Błaszczyk, Magdalena Igielska, Agata Giżycka

226. Aktywacja komórek dendrytycznych wyprowadzonych z monocytów krwi obwodowej (monocyte-derived dendritic cells, MoDC) wskutek transfekcji całkowitym RNA izolowanym z wybranych linii ustalonych ludzkiego raka płuca
Michał Pruchniak, Katarzyna Cieślak, Arkadiusz Goede, Tomasz Wandtke, Łukasz Kwiatkowski


227. Badania nad ekspresją interleukiny-27 (IL-27) w dolnych drogach oddechowych. Dane z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego i ludzkich ustalonych linii komórkowych wywodzących się z układu oddechowego
Tomasz Wandtke, Joanna Wielikdzień, Ewa Kiełczewska, Magdalena Igielska, Katarzyna Cieślak

228. The regulatory mechanisms of contact sensitivity response induced by low dose treatment with cyclophosphamide
Katarzyna Nazimek, Iwona Dorożyńska

229. Ekspresja czynników neurotroficznych po uszkodzeniu wielonarządowym wywołanym promieniowaniem gamma: ocean procesu endogennej regeneracji w odniesieniu do tkanki nerwowej- implikacje praktyczne
Małgorzata Polakowska, Michał Rudnicki, Andrzej Sobieniewski, Piotr Łażewski-Banaszak

SESJA PLAKATOWA – PRACE ORYGINALNE:

230. Dietary supplementation of vanadium complexes evidently promotes antioxidant activity of enzymes in blood serum of rats
Małgorzata Krasoń, Ilona Sanocka

SESJA NEUROLOGII I NEUROCHIRURGII
KOORDYNATOR SESJI: ROGER KRZYŻEWSKI, ALEKSANDRA SOBOLEWSKA

SESJA USTNA – PRACE ORYGINALNE:

231. Assessment of sympathovagal balance and heart rate changes in patients with vasovagal syncope       
Kamil Jonas, Jacek Iwanicki, Anna Półtorak, Agnieszka Stanuszek, Maria Zaborowska

232. Czas rozpoczęcia leczenia wodogłowia w przebiegu rozszczepu kręgosłupa, a liczba powikłań
Piotr Janowski, Tomasz Kwiatkowski, Dorian Gładysz

 233. Morphometrical assessment of Arcuate Fasciculus. Anatomical study
Kamil Krystkiewicz, Andrzej Wierciński, Kacper Łukasiewicz


 234. Wpływ depresji na jakość życia chorych z połowiczym kurczem twarzy           
Michalina Malec

235. Appliance of dynamic cervical disc prosthesis in treatment of pain as a result of cervical spine disease
Roger Krzyżewski, Aleksandra Sobolewska

SESJA PLAKATOWA – PRACE ORYGINALNE:

236. Giant dysembrioplastic neuroepithelial tumor of parietal lobe and basal ganglia- case report and review of literature
Aleksandra Sobolewska, Roger Krzyżewski

SESJA PLAKATOWA – PRACE POGLĄDOWE:

237. Objawy neurologiczne chorób układu pokarmowego
Izabela Niśkiewicz, Katarzyna Chmiel, Natalia Andrzejewska
 
SESJA HEMATOLOGII I ONKOLOGII
KOORDYNATOR SESJI: RADOSŁAW LITWINOWICZ, MICHALINA MALEC

SESJA USTNA – PRACE ORYGINALNE:

238. The role of epidermal growth factor receptor, insulin-like growth factor I receptor and vascular endothelial growth factor receptor in autocrine regulation of prostate (DU145) and colon (LoVo) cancer cell lines
Janusz Ligęza, Joanna Ligęza

239. Wpływ amplifikacji genu N-MYC na rokowanie w neuroblastoma             
Anna Dyrała, Katarzyna Mistarz, Marta Rudnik

240. Walidacja polskiej wersji językowej kwestionariusza EORTC QLQ-OG25 oceniającego jakość życia wśród pacjentów z nowotworami przełyku, połączenia żołądkowo -przełykowego oraz żołądka
Krzysztof Tomaszewski, Katarzyna Biesiada

241. Analiza wrażliwości komórek mutantów Brca2, Rad51C opornych na terapię przeciwnowotworową z wykorzystaniem wybranych chemioterapeutyków
Małgorzata Uzarska

242. Ocena stopnia wiedzy kobiet w wieku 17-26 lat na temat raka szyjki macicy
Wojciech Kamzol, Katarzyna Jaglarz

243. Powikłania zakrzepowe w czasie leczenia l-asparaginazą u dzieci: opis czterech przypadków
Dorota Frącz, Marta Baszyńska

244. Photodynamic therapy – new method in cancer treatment
Monika Dzieciuch, Lidia Libowicz

 SESJA USTNA – PRACE POGLĄDOWE:

245. Heme Oxygenase-1 as possible therapeutic target in treatment of rhabdomyosarcoma.
Maciej Cieśla

SESJA PLAKATOWA – PRACE ORYGINALNE:

246. Metachroniczne przerzuty raka piersi do skóry i żołądka. Opis przypadku.
Krzysztof Tomaszewski

247. Mięsak Ewinga o pierwotnej pozakostnej lokalizacji- opis przypadku i przegląd publikacji
Andrzej Plis, Joanna Polczyk
    
SESJA PLAKATOWA – PRACE POGLĄDOWE:

248. Czy heparyny drobnocząsteczkowe działają przeciwnowotworowo?                  
Justyna Bochenek

249. Spinal Cord Compression Treatment: What Role Does Radiotherapy Play?
Sarah Musleh, Andrijana Dzever, Alanna Mavrinac

SESJA ORTOPEDII
KOORDYNATOR SESJI: MAŁGORZATA ŻUREK

SESJA USTNA – PRACE ORYGINALNE:

250. Balans strzałkowy w skoliozach  piersiowo-lędźwiowych operowanych z dostępu przedniego     
Jan Stojak, Agnieszka Krzak

251. Impact Dobosiewicz method the size kyphosis in girls with idiopathic scoliosis thoracic in puberty
Dominika Ociepka

252. Ból jako podstawowy objaw schorzeń zwyrodnieniowych kręgosłupa u lekarzy -dentystów
Grzegorz Hille, Anna Seget

253. Deformacja stóp w polineuropatii - wyniki leczenia operacyjnego techniką potrójnej artrodezy stępu
Agnieszka Krzak, Jan Stojak

254. The analysis of spinal column injuries in children
Karolina Janikowska, Joanna Fidut

255. The use of platelet rich plasma in solitary bone cysts of the femur in children Karolina Janikowska, Joanna Fidut

SESJA PLAKATOWA

256. Surgical treatment of the patients with trochanteric hip fractures
Boris Karev, Ekaterina Seredinskaya, Kira Fridman
257. Unipolar hip joint prosthesis for femoral neck fractures in elderly patients
Ekaterina Seredinskaya, Kira Fridman, Boris Karev


SESJA PEDIATRII
KOORDYNATOR SESJI: MAJA KOZIARZ, KAROLINA DUDEK

SESJA USTNA – PRACE ORYGINALNE:

258. Nadwaga, otyłość oraz inne cechy zespołu metabolicznego u dzieci z cukrzycą    typu 1
Marcin Czaban, Agnieszka Mazur, Karolina Bogdanowicz, Aneta Łukasik, Sylwia Piekut

259. Children’s diabetic retinopathy with diabetes mellitus type 1
Regina Paramonova, Svetlana Voitovich
 
260. Czy potrafimy rozpoznawać otyłość u dzieci? – porównanie wiarygodności metod    stosowanych w praktyce pediatrycznej
Ewa Gawęda, Małgorzata Curzytek, Paweł Put, Agnieszka Przywara, Katsiaryna Surkont, Magdalena Wojtyło

261. Ostre kłębuszkowe zapalenie nerek – analiza przebiegu klinicznego
Anna Olbrot, Agnieszka Łabędź

 262. Ostre uszkodzenie nerek u dzieci z chorobami hematologicznymi
Joanna Klęba, Magdalena Gancarz, Lidia Lis

263. Badanie parametrów nawodnienia i odżywienia przy użyciu bioimpedancji elektrycznej u dzieci dializowanych
Maja Koziarz, Karolina Dudek, Sylwester Śmiałek, Dominik Cieniawski, Tomasz Drożdż

264. Ocena parametrów kostnych u dzieci leczonych w dzieciństwie z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej               
Eryk Latoch

265. Analysis of seizure triggering factors and medical recommendations in children with epileptic attacks            
Emilia Wnękowicz, Agnieszka Stanuszek, Agnieszka Sojka, Joanna Ożóg-Baran,
Ewelina Kuźniar, Paulina Putko, Piotr Gibas

266. Kwasice organiczne u dzieci palestyńskich – obraz kliniczny oraz czynniki sprzyjające dużej zachorowalności                        
Jarosław Śmiechowicz

SESJA USTNA – PRACE POGLĄDOWE:

267. ADHD jako choroba o podłożu genetycznym
Barbara Cuch


268. Leukodystrofie u dzieci – zmienność obrazu klinicznego, trudności diagnostyczne
Justyna Pytel, Katarzyna Śmiłowska

 SESJA PLAKATOWA – PRACE ORYGINALNE:

269. Wielonarządowe powikłania po przypadkowym spożyciu sody kaustycznej – opis przypadku
Katarzyna Śmiłowska, Justyna Pytel


270. Wpływ podawania dożylnych immunoglobulin (IVIG) na przebieg zakażenia u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną
Małgorzata Duszyńska, Irmina Gapińska, Karolina Król, Ewelina Malanowska, Paweł Lech

271. Wrodzona hypoplazja nadnerczy u 9 letniego chłopca z nową, dotychczas nieopisywaną mutacją genu DAX1 (Thr265Lys) w materiale Kliniki Endokrynologii Dzieci i Młodzieży Katedry Pediatrii, Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego – prezentacja przypadku klinicznego
Barbara Wasyl, Małgorzata Curzytek

272. Ocena przydatności skali MINT w określaniu ryzyka zgonu wśród noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała
Anna Zelwiańska, Katarzyna Jasiak, Weronika Łagan, Agnieszka Małolepszy, Katarzyna Niedrygas

SESJA STOMATOLOGII
KOORDYNATOR SESJI: GRZEGORZ HILLE, VERONIKA KOLAR
SESJA USTNA – PRACE ORYGINALNE:

273. Zmiany ciśnienia tętniczego skurczowego i rozkurczowego krwi w trakcie leczenia stomatologicznego
Marcin Derwich, Magdalena Lisiak

274. Ocena występowania dysfunkcji narządu żucia u licealistów – badania wstępne
Monika Redman, Zofia Maciejewska, Jakub Koralewski
 
275. Stomatognathic system status and pro-health consciousness of the  dysfunctions in group of young dentists
Jakub Koralewski, Zofia Maciejewska
 

 276. Przydatność urządzenia Cadiax Compact 2 w codziennej praktyce dentystycznej – badania wstępne
Jakub Koralewski

 277. Dental implants for orthodontic anchorage
Jakub Hadzik, Amadeusz Pławski
 
278. Prevalence of missing teeth in patients of Department of Prosthetic Dentistry of Medical University of Lublin depending on the living environment
Agata Ciurla, Anna Radomska, Katarzyna Gruszka, Anna Michalak


279. Analiza porównawcza przylegania grzybów z rodzaju Candida do tworzyw akrylowych stosowanych  w wykonawstwie  protez płytowych na podstawie badań in vitro            
Mariusz Cierech, Aleksandra Szczypińska, Wioletta Bielas, Dorota Przybyłowska

280. Zasady profilaktyki próchnicy wśród studentów stomatologii oraz studentów kierunków niemedycznych
Joanna Szafranek, Natalia Ciurla, Agnieszka Czapelska

281. The evaluation and comparison of efficancy of interdental brushes and dental floss among the patients with periodontal problems    
Monika Brzóska, Barbara Ryba


282. Badanie poziomu inteligencji emocjonalnej (EQ) studentów Wydziału Lekarskiego CMUJ i innych kierunków studiów krakowskich uczelni
Anna Sierant, Hanna Rozmus, Urszula Witek

 283. Czy stomatolog jest skazany na ból kręgosłupa?
Grzegorz Hille, Anna Seget

 284. Fiber-reinforced adhesive composite bridge – own modification
Jakub Hadzik, Amadeusz Pławski, Michał Bartczyszyn, Paweł Popecki, Krzysztof Ozga

 285. Ocena przydatności kwestionariusza oceny bólu wg  McGilla - Melzacka w diagnostyce pacjentów z zaburzeniami czynnościowymi układu stomatognatycznego
Michał Szewczyk

 286. Ocena stanu wiedzy pacjentów na temat możliwych powikłań chorób zębów
Katarzyna Marszał, Aleksandra Gałka, Michał Szewczyk

287. Age structure and tooth loss analysis in patients reporting to the Department of Prosthetic Dentistry of Medical University in Lublin.
Anna Michalak, Anna Radomska, Agata Ciurla, Katarzyna Gruszka

SESJA USTNA – PRACE POGLĄDOWE:

288. Zwierzęcy model doświadczalny - możliwości zastosowania w stomatologii eksperymentalnej.   
Ismena Tolasz, Piotr Pochopień
 
289. Proteomics of dynamic systems: protein  bacterium as a useful diagnostic tool of caries
Anna Glajcar

290. Metody diagnostyki grzybicy w obrębie błony śluzowej jamy ustnej u pacjentów użytkujących ruchome uzupełnienia protetyczne                       
Mariusz Cierech, Aleksandra Szczypińska

291. Solitary Fibrous Tumor – opis przypadku
Dzmitry Mikhailouski, Ryszard Górkiewicz

 292. Obesity and its impact on oral health    
Barbara Ryba, Monika Brzóska

SESJA PLAKATOWA – PRACE ORYGINALNE:

293. Influence of the hygiene methods and disinfecting preparations on movable denture conditions used by geriatric patients
Natalia Małecka, Marta Kuncewicz

294. Analysis of the state of dentition among junior high school students whose stomatological care is provided by school dentists and students declaring stomatological care outside school
Gabriel Krawczyk, Marcin Hejna, Marcin Szysz

SESJA PLAKATOWA – PRACE POGLĄDOWE:

295. The role and diagnostic usability of determination of tryptophan and its derivatives in saliva                      
Katarzyna Karolina Pluskwa

296. Diagnostyka białek śliny i powikłania kserostomii                        
Sylwia Olejarz