Konferencja 2010-2011


Informacje | Rejestracja | Plan | Lista | Sesje | Warsztaty | Regulamin


konferencja 2010-2011

Specjalna nagroda Fundacji im. Prof. Teresy Adamek-Guzik


Regulamin:
1. Nagroda przyznawana jest podczas Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie.
2. Laureat nagrody wybierany jest spośród zwycięzców sesji o tematyce internistycznej, czyli spośród zwycięzców Sesji Kardiologii, Gastroenterologii, Endokrynologii, Hematologii i Onkologii, Chorób Wewnętrznych.
3. Do konkursu przystępują tylko laureaci pierwszych miejsc w poszczególnych sesjach.
4. Wyboru najlepszej pracy dokonuje Komisja w składzie:
Prof. dr hab. med. Tomasz Guzik,
Dr med. Bartłomiej Guzik
Dr inż. Jan Guzik
5.Decyzja Komisji jest ostateczna i niepodważalna
6. Komisja dokonuje wyboru na podstawie abstraktów, kart ocen oraz protokołów wypełnianych przez poszczególne  składy jury w trakcie trwania każdej sesji.
7. Wyniki Konkursu oraz wręczenie nagrody mają miejsce podczas uroczystego zakończenia Konferencji.Przypominamy, że bez okazania dowodu zapłaty za konferencję materiały zjazdowe nie będą wydawane.Wstęp na wszystkie imprezy towarzyszące za okazaniem identyfikatora (bilety na kabaret do odbioru w czwartek w Centrum Dydaktyczna Kongresowym w godzinach otwarcia biura zjazdowego).Ruszają zapisy na warsztaty chirurgiczne http://skon_chirurgia.orh.org/konferencjaOsoby, które dokonały wpłaty na konto STN prosimy o zabranie ze sobą dowodu uiszczenia opłaty konferencyjnejPrzypominamy, że język prezentacji PowerPoint i plakatu - preferowany angielski, ustnie polski/angielski.W imieniu Prof. Wojciecha Nowaka, Prorektora UJ ds. Collegium Medicum, chciałbym poinformować Państwa, że autorzy 3 wyróżnionych doniesień naukowych w sesji chirurgicznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych Kraków 28-30 kwietnia 2011 zostaną nagrodzeni zaproszeniem do prezentacji na sesji anglojęzycznej "Students' Research in Surgery" odbywającej się w Krakowie w ramach 15th Annual Meeting of the European Society of Surgery (ESS) w dniach 17-19 listopada 2011r.
Decyzja Komitetu Organizacyjnego wszyscy zainteresowani studenci będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w programie naukowym 15th ESS Annual Meeting (po wcześniejszej rejestracji).
Zapraszamy także studentów do nadsyłania streszczeń z chirurgicznych kół naukowych - przewidujemy możliwość dalszych 6 prezentacji ustnych, a także prezentacje plakatowe w formacie pokazu slajdów w Power Poincie w ramach w/w zjazdu.
Dalsze informacje o zjeździe dostępne są pod adresem: www.ess2011.pl , nadsyłanie streszczeń od dnia 15 marca poprzez w/w stronę internetową.


W imieniu Prof. Wojciech Nowaka, Prezydenta Europejskiego Towarzystwa Chirurgicznego (ESS),
Dr Marcin Barczyński, Sekretarz Komitetu Organizacyjnego 15th Annual Meeting of the ESS.
Studenckie Towarzystwo Naukowe Collegium Medicum UJ serdecznie zaprasza:
wszystkich Studentów Wydziałów Lekarskich, Stomatologii, Farmaceutycznych i Nauk o Zdrowiu
oraz młodych Absolwentów (do roku po absolutorium) na:

Międzynarodową Konferencję Naukową Studentów Uczelni Medycznych Kraków 28-30 kwietnia 2011

Miejsce obrad:
ul. św. Łazarza 16,
Centrum Dydaktyczno-Kongresowe WL UJ CM

Oficjalny język: polski lub angielski (do wyboru).

Forma prezentacji: ustna (prezentacja PowerPoint w języku angielskim) lub plakatowa (język angielski).

Wymiary plakatu: 90 cm (szerokość) x 120 cm (długość).

Opłata rejestracyjna: 50 zł*.
* dla członków STN UJ CM 25 zł (osoby zarejestrowane w roku akademickim 2010/2011).
Opłata za uczestnika Konferencji (nie za pracę).

Prosimy o dokonywanie wpłat po otrzymaniu potwierdzenia kwalifikacji pracy na Konferencję.

Numer konta: 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507 Bank Pekao SA, ul. Szpitalna 15, 31-024 Kraków
z dopiskiem: Opłata dla STN: 8 0000 60
i nazwiska osób wpłacających
(Nowe numery konta zawierają już w sobie nazwę Banku)
Beneficjent konta: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
ul. św. Anny 12
31-008 Kraków

Opłatę można uiścić również w biurze zjazdowym w dniach Konferencji. Opłata będzie podwyższona o 10 zł i będzie wynosić odpowiednio:
Uczestnicy nie będący członkami STN UJ CM: 60 zł
Członkowie STN Kraków: 35 zł (osoby zarejestrowane w roku akademickim 2010/2011)

W ramach Opłaty Rejestracyjnej uczestnicy otrzymają materiały konferencyjne oraz wstęp na wszystkie imprezy towarzyszące Konferencji.

Organizatorzy nie zapewniają noclegów, nie pośredniczą również w rezerwacji i opłatach za hotele.

Osoby pragnące otrzymać faktury proszone są o nadesłanie na adres: conf@cm-uj.krakow.pl informacji zawierającej:
Nazwę Uczelni
NIP Uczelni
Dokładny Adres
Imiona i Nazwiska Uczestników

Wstęp na sale obrad jest bezpłatny.