Zarząd 2014-2015

PRZEWODNICZĄCA: KATARZYNA KONARSKA

V rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- koordynowaniem pracy Zarządu STN UJ CM;
- reprezentowaniem STN UJ CM;- współpracą z innymi organizacjami studenckimi oraz Studenckimi towarzystwami Naukowymi z innych Uczelni Medycznych- współpracą z Towarzystwami Naukowymi z dziedziny nauk medycznych;
- odpowiadam za wszystkie projekty realizowane przez STN UJ CM;

 

WICEPRZEWODNICZĄCY: MATEUSZ KRYSTIAN HOŁDA

IV rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- reprezentowaniem STN UJ CM;
- rejestracją Studenckich Kół Naukowych;
- poprawą działania Studenckich Kół Naukowych na platformie USOS;
- Konkursem na „Najaktywniejszego Młodego Naukowca UJ CM”;
- Konkursem na Najlepsze Studenckie Koło Naukowe oraz najlepszego Opiekuna SKN;
- Organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2015;
 

WICEPRZEWODNICZĄCA: HELENA ZWINCZEWSKA 

IV rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- reprezentowaniem STN UJ CM;
- konkursem „Granty Studenckie 2014”;
- koordynowaniem pracy koordynatorów sesji podczas IMSC, 2015;
- Wiosenną Szkołą STN UJ CM;
- organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2015;

SKARBNIK: NATALIA DUDEK 

V rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- prowadzeniem księgowości STN UJ CM;
- sprawdzaniem zgodności faktur związanych z Konkursem „Granty Studenckie 2014” ze specyfikacją wydatków;
- Giełdą Organizacji Studenckich 2014;
- Organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2015;

SEKRETARZ: MATEUSZ KOZIEJ 

V rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski
 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- rozwijaniem i udoskonalaniem strony internetowej STN UJ CM;
- prowadzeniem fanpage’u STN UJ CM na portalu Facebook;
- prowadzeniem strony internetowej IMSC, Kraków 2015;
- prowadzeniem maila STN UJ CM;
- współpracą z Towarzystwami Naukowymi z dziedziny nauk medycznych;
- organizacją warsztatów statystycznych;

CZŁONEK ZARZĄDU: DAWID BUGARA 
 
II rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- konkursem „Granty Studenckie 2014”;
- organizacją stoiska STN UJ CM podczas Festiwalu Nauki 2014;
- organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2015;

 

CZŁONEK ZARZĄDU: PAULINA DUSIŃSKA

I rok II stopień Wydział Nauk o Zdrowiu
Kierunek: zdrowie publiczne

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYTKIM ZAJMUJĘ?
- zwiększaniem aktywności Studentów Wydziału nauk o Zdrowiu w Studenckich Kołach Naukowych zrzeszonych w STN UJ CM;
- współpracą pomiędzy Władzami WNoZu UJ CM a STN UJ CM;
- rejestracją Studenckich Kół Naukowych;
- współpracą z Izbą Pielęgniarek i Położnych;
- konkursem Granty Studenckie 2014;
- współorganizacją Dni Kariery z ramienia STN UJ CM;
- organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2015;

CZŁONEK ZARZĄDU: MATTHEW FICINSKI 

3/4 School of Medicine in English
Jagiellonian University Medical College
 
 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- edycją anglojęzycznej wersji strony internetowej STN UJ CM;
- propagowaniem idei działalności naukowej wśród Studentów School of Medicine in English JUMC;
- organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2015;

CZŁONEK ZARZĄDU: PIOTR KUSZMIERSZ 

V rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- stworzeniem informatora o działalności STN UJ CM;
- Giełdą Organizacji Studenckich 2014;
- opracowaniem książki abstraktów IMSC, Kraków 2015;
- promocją STN UJ CM;
- Organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2015;

CZŁONEK ZARZĄDU: KINGA MICHALEWSKA 

IV rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYMSIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?

- konkursem „Granty Studenckie 2014”;
- współpracą z Okręgową Izbą Lekarską w Krakowie;
- opracowaniem książki abstraktów IMSC, Kraków 2015;
- organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2015;

CZŁONEK ZARZĄDU: ANNA MYDŁOWSKA 

2/4 School of Medicine in English
Jagiellonian University Medical College

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- propagowaniem idei działalności naukowej wśród Studentow ze School of Medicine in English JUMC;
- prowadzeniem akcji informacyjnej o działalności STN UJ CM wśród Studentów ze School of Medicine in English;
- koordynowaniem warsztatów w trakcie IMSC, Kraków 2015;
- organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2015;

CZŁONEK ZARZĄDU: KATARZYNA PACZKOWSKA 

V rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- współorganizacją Tygodnia Jakości Kształcenia na UJ z ramienia STN UJ CM;
-  rejestracją Studenckich Kół Naukowych;
- współorganiazcją Dni Kariery z ramienia STN UJ CM;
- organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2015;

CZŁONEK ZARZĄDU: MAGDALENA PRZYBYLAK 

V rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarski

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- promowaniem IMSC, Kraków 2015 na innych Uczelniach Medycznych w kraju oraz za granicą;
- pomocą przy staraniu się o wize na przyjazd do Polski celem uczestnictwa w IMSC, Kraków 2015;
- promowaniem Studenckiego towarzystwa Naukowego UJ CM wśród Studentów UJ CM;
- Organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2015;

CZŁOENK ZARZĄDU: MONIKA SZCZEPAN 

V rok Wydział Lekarski
Kierunek lekarsko - dentystyczny

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- propagowaniem działalności w Studenckich Kołach Naukowych wśród Studentów kierunku lekarsko – dentystycznego WL UJ CM;
- współpracą z Polskim towarzystwem Stomatologicznym oraz Polskim Towarzystwem Studentów Stomatologii;
- organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2015;

CZŁONEK ZARZĄDU: JOANNA ŚLADOWSKA 

V rok Wydział Farmacji
Kierunek farmaceutyczny

 

CZYM SIĘ PRZEDE WSZYSTKIM ZAJMUJĘ?
- Giełdą Organizacji Studenckich 2014;
- konkursem  „Granty Studenckie 2014”;
- współpracą pomiędzy Władzami WF UJ CM a STN UJ CM;
- propagowaniem działalności w Studenckich Kołach Naukowych wśród Studentów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM;
- Organizacją Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2015;

 

Opiekunowie STN UJ CM

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Guzik
Prof. dr hab. Tomasz Brzozowski

 

Administrator strony internetowej

Twórca i opiekun strony internetowej: lekarz Paweł Tota