Koła naukowe


UWAGA: Z przykrością informuję,że od roku akademickiego 2007/2008 zgodnie z nową Ustawą o Szkolnictwie Wyższym stażyści nie mogą być członkami Studenckich Kół Naukowych.

Lista Kół Naukowych zarejestrowanych w roku akademickim 2008/2009

Lista Kół Naukowych 2007/2008.

Czym są Koła Naukowe?

Studenckie Koła Naukowe

Rejestracja koła

W celu zarejestrowania koła należy:

Prosimy, przeczytać szczegółowy regulamin zgłaszania działalności studenckich kół naukowych Collegium Medicum.

  1. ściągnąć z internetu formularz rejestracji koła (lub uzyskać go w siedzibie STN)
  2. wypełnić formularz
  3. uzyskać podpisy i pieczątki opiekuna koła i kierownika jednostki uczelnianej, przy której koło jest zarejestrowane,
  4. dostarczyć do siedziby STN
    • wypełniony, podpisany i opieczętowany formularz,
    • dyskietkę lub CD z wypełnionym formularzem lub wersję elektroniczną przesłać emailem.
  5. uiścić opłatę członkowską - 25 zł 00 gr od każdego członka koła

Zgłoszenia przyjmowane są w okresie od 6 października 2009 do 01 grudnia 2009

Formularze

Formularz rejestracji koła: Formularz zgłoszeniowy (ok. 45kb)

Formularz uzupełnienia listy członków koła: Formularz uzupełnienia (ok. 40kb)

Formularz sprawozdania z działalności koła: Formularz sprawozdania (ok. 30kb)