Aktualności


17.06.2008

17 czerwca 2008 Zgromadzenie Członków STN UJ CM wybrało nowego Przewodniczącego na rok akademicki 2008/2009.
Z przyjemnością ogłaszamy że została nim Monika Pilarz - studentka 5 roku - kierunek lekarski.


14.06.2008

Konkurs "Wirtualny Lekarz Polskiej Reprezentacji" zorganizowany przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL przy współpracy z Agencją Wydawniczą MEDSPORTPRESS. Mogą wziąć w nim udział studenci uczelni medycznych, studenci akademii wychowania fizycznego oraz lekarze.

Więcej informacji na stronie http://www.pzwl.pl/index.php?id=495


05.06.2008

Wybory nowego Przewodniczącego Zarządu STN UJ CM na rok akademicki 2008/2009 odbędą się 17.06.2008 o godz. 16.00 w Centrum Dydaktyczno Kongresowym przy ul. Łazarza 16 - Aula C

Obecnie zgłoszeni kandydaci:
Przewodniczący STN UJ CM - Monika Pilarz
Członkowie Komisji Rewizyjnej - Joanna Kapitan, Izabela Janas, Urszula Górecka


13.05.2008

OGŁASZAMY ROZPOCZĘCIE PRZYJMOWANIA KANDYDATUR DO STANOWISKA PRZEWODNICZĄCEGO STN UJ CM ORAZ KOMISJI REWIZYJNEJ STN UJ CM NA ROK AKADEMICKI 2008/2009

REGULAMIN Wyborów Przewodniczącego Zarządu STN UJ CM 2008/2009 w oparciu o regulamin STN UJ CM z dnia 16 X 2003

 1. Wybory Przewodniczącego Zarządu STN UJ CM 2008/2009 odbędą się podczas Zgromadzenia Członków STN UJ CM.
 2. Do kandydatury na Stanowisko Przewodniczącego STN UJ CM uprawnieni są Członkowie STN UJ CM w roku akademickim 2007/2008.
 3. Do oddania głosu uprawnieni są Członkowie STN UJ CM roku akademickim 2007/2008 legitymujący się ważnym dokumentem tożsamości.
 4. O zwycięstwie wyborach decyduje zwykła większość ważnych głosów.
 5. Kandydatury do stanowiska Przewodniczącego Zarządu STN UJ CM kadencji 2008/2009 należy zgłosić wraz z programem wyborczym oraz z proponowanym składem Zarządu (z podaniem imion, nazwisk, kierunku i roku studiów) do dnia 30 maja 2008 w formie zgłoszenia poprzez list e-mail - stn@cm-uj.krakow.pl lub osobiście w siedzibie biura Zarządu STN w godzinach pełnienia dyżurów.
 6. Skład Nowego Zarządu zostanie ogłoszony równocześnie z ogłoszeniem wyników wyborów Przewodniczącego Zarządu STN UJ CM 2008/2009.
 7. Nowo wybrany Zarząd rozpoczyna działalność z początkiem roku akademickiego 2008/2009.

REGULAMIN Wyborów Komisji Rewizyjnej STN UJ CM 2008/2009 w oparciu o regulamin STN UJ CM z dnia 16 X 2003

 1. Wybory Komisji Rewizyjnej STN UJ CM 2008/2009 odbędą się podczas Zgromadzenia Członków STN UJ CM.
 2. Do kandydatury na Stanowisko Komisarza Rewizyjnego uprawnieni są Członkowie STN UJ CM w roku akademickim 2007/2008. Kandydaci do Komisji Rewizyjnej nie mogą kandydować na Przewodniczącego, ani do Zarządu STN CM UJ.
 3. Do oddania głosu uprawnieni są Członkowie STN UJ CM roku akademickim 2007/2008 legitymujący się ważnym dokumentem tożsamości.
 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej zostają trzy osoby spośród kandydujących, które zdobędą najwyższą liczbę głosów.
 5. Kandydatury do stanowiska Komisarza Rewizyjnego STN UJ CM kadencji 2008/2009 należy zgłosić do dnia 30 maja 2006 w formie zgłoszenia poprzez list e-mail - stn@cm-uj.krakow.pl lub osobiście w siedzibie biura Zarządu STN w godzinach pełnienia dyżurów.
 6. Skład Komisji Rewizyjnej zostanie ogłoszony równocześnie z ogłoszeniem wyników wyborów Przewodniczącego Zarządu STN UJ CM 2008/2009.
 7. Nowo wybrana Komisja Rewizyjna rozpoczyna pełnienie swoich obowiązków z początkiem roku akademickiego 2008/2009.

02.05.2008

Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM pragnie wyrazić swój ogromny żal z powodu śmierci prof. dr hab. Teresy Adamek-Guzik, wieloletniej Opiekunki i Mentora STN UJ CM. Pani Profesor była wspaniałym nauczycielem wielu pokoleń studentów Collegium Medicum oraz znakomitym uczonym i zawsze życzliwą osobą. Jesteśmy przekonani, iż nigdy nie zapomnimy tak wspaniałego i serdecznego człowieka. W żałobie i refleksji łaczymy się z Rodziną oraz ze wszystkimi uczniami, kolegami i przyjaciółmi Zmarłej.


30.03.2008

W związku z nasilonymi przygotowaniami do Konferencji dyżur 1 kwietnia 2008 (wtorek) się nie odbędzie.


07.03.2008

warsztaty statystyczne

21.02.2008

jak pisać pracę naukową

15.02.2008

Chcielibyśmy przedstawić nową inicjatywę w STN UJ CM.

W porozumieniu z Dziekanami wszystkich wydziałów Collegium Medium pragniemy ogłosić konkurs na najbardziej prężnego członka STN UJ CM danego roku kończącego studia.

Konkurs będzie odbywał się corocznie. Chcemy aby się stało tradycją nagradzanie przyszłych absolwentów naszej uczelni oraz odchodzących członków STN UJ CM.

Nagrody będą wręczane oficjalnie na uroczystościach zakończenia studiów (lub w przypadku gdy dany rok nie będzie organizował oficjalnej uroczystości - przez Dziekanów danego Wydziału)

Konkurs dotyczy :
Wydział Lekarski: 6 rok kierunek lekarski i 5 rok kierunek lekarsko-dentystyczny.
Wydział Farmaceutyczny: 5 rok kierunek farmacja i 5 rok kierunek analityka medyczna.
Wydział Nauk o Zdrowiu : 5 rok kierunek pielęgniarstwo, 3 rok kierunek ratownictwo medyczne, 5 rok kierunek zdrowie publiczne, 5 rok fizjoterapii.

Jeżeli uważasz, że w trakcie studiów byłeś aktywnym członkiem STN UJ CM i należy ci się gratyfikacja - propozycja jest dla Ciebie!

Z pozdrowieniami

Zarząd STN UJ CM


Bardzo prosimy o składanie swoich kandydatur do siedziby STN UJ CM ul. Św. Łazarza 16 pok.002 w godzinach dyżurów do końca marca 2008.

W treści podanie powinno zawierać :
(bardzo prosimy pisać w punktach )

 1. Imię i Nazwisko
 2. Wydział i Kierunek studiów
 3. Historia działalności w STN UJ CM:
  • Aktywny udział w Studenckich Kołach Naukowych
  • Zdobyte Granty Studenckie
  • Prace Naukowe wygłoszone na polskich i zagranicznych konferencjach (bardzo prosimy przynieść certyfikaty - tylko do weryfikacji podania - nie będą one zabierane)
  • Publikacje w piśmiennictwie fachowym
  • Działalność organizacyjna: koordynacja sesji, warsztatów;organizacja wydarzeń, szkoleń w STN i udział w nich; organizacja konferencji.

06.02.2008

Przypominamy, że termin rejestracji Abstraktów na Międzynarodową Konferencję Studentów Uczelni medycznych 3-5 kwiecień 2008 w Krakowie jest do 12 lutego 2008 roku do godziny 23:59 włącznie.


05.02.2008

W związku z sesją i feriami zimowymi dyżury 7, 12 i 14 lutego zostają odwołane. Następny dyżur STN UJ CM odbędzie się 19 lutego 2008. W związku z tym wszelkie pytania i problemy prosimy kierować telefonicznie lub mailowo.


15.01.2008

Bardzo ważne!!!

Dziekan Wydziału Lekarskiego prof. dr hab. Wojciech Nowak oraz Prodziekan prof. dr hab.Tomasz Grodzicki zapraszają na spotkanie wszystkich Przewodniczących kół naukowych WYDZIAŁU LEKARSKIEGO (dotyczy także o/stomatologii).

Spotkanie dotyczyć będzie wielu spraw organizacyjnych oraz prowadzenia prac badawczych i publikacji prac naukowych.

Spotkanie jest obowiązkowe - bardzo prosimy potraktować je poważnie.

(jeżeli Przewodniczący Koła nie może przybyć, bardzo prosimy wysłać innego członka Koła jako zastępcę).

Spotkanie odbędzie się o 23 stycznia 2008 (środa) w Sali im.Nowodworskiego o 12.30 (ul.św.Anny 12)

Zapraszamy


15.01.2008

Spotkanie dotyczące pomocy w organizacji Konferencji 3-5 kwietnia 2008 odbędzie się w siedzibie STN w czwartek 17 stycznia godz. 17.00

Serdecznie zapraszamy.

Zarząd STN UJ CM


21.12.2007

Zarząd STN UJ CM pragnie złożyć wszystkim Członkom naszego Towarzystwa serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Także w Nowym Roku 2008 życzymy samych wspaniałości.

W ZWIĄZKU Z PRZERWĄ ŚWIĄTECZNĄ NASTĘNY DYŻUR ODBĘDZIE SIĘ 8 stycznia 2008.


12.12.2007

Projekt "Granty Studenckie 2007". ZAKOŃCZONY!!!

OTO LISTA TEMATÓW PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE W TYM ROKU:

 1. Zastosowanie MTA w mikrochirurgii endodontycznej - badania in vitro
 2. Zabieg cytoredukcyjny w przypadku leczenia zaawansowanego raka jajnika: metaanaliza.
 3. Zastosowanie badań USG Doppler w grupie ciąż wysokiego ryzyka - analiza przepływów krwi w tętnicy mózgowej i pępowinowej.
 4. Ocena opieki położniczej w czasie ciąży i porodu z perspektywy pacjentki.
 5. Badanie właściwości antyoksydacyjnych i zawartości polifenoli w kiełkach gryki (Fagopyrum esculentum Moench) rosnących w różnych warunkach temperatury i oświetlenia.
 6. BADANIE AKTYWNOŚCI ANTYOKSYDACYJNEJ I ZAWARTOŚCI POLIFENOLI W KAWIE TYPU ARABICA I ROBUSTA (COFFEA L.)
 7. Badanie szczelności brzeżnej wypełnień z kompozytu Grandio (Voco) zakładanego in vitro z zastosowaniem systemów łączących różnych generacji.
 8. Ocena komfortu zabiegu wybielania żywych zębów metodą nocną nakładkową z zastosowaniem dwóch różnych stężeń preparatów wybielających badania ankietowe.
 9. Rola związku polimorfizmu rs9939609 genu FTO z predyspozycją do chorób genetycznych w populacji polskiej.
 10. Oznaczenie zawartości polifenoli w ekstraktach kiełków roślin pseudozbóż (gryka, amarantus, komosa).
 11. TRUDNOŚCI DIAGNOSTYCZNE CHOROBY TRZEWNEJ U PACJENTÓW W WIEKU DOJRZAŁYM
 12. Ocena planimetryczna postępu naskórkowania brzegu owrzodzenia żylnego podudzi w grupach chorych leczonych miejscowo przy pomocy pianki poliuretanowej z dodatkiem i bez dodatki srebra nanokrystalicznego w warstwie kontaktowej opatrunku w czasie stosowania kompresjoterapii.
 13. Obserwacja odległa pacjentów z rozpoznaniem OZW ze zmianami miażdżycowymi w pniu lewej tętnicy wieńcowej leczonych inwazyjnie w Zakładzie Hemodynamiki i Angiokardiografii II Kliniki Kardiologii CMUJ.
 14. Spoczynkowy zapis elektrokardiogramu u pacjentów z niewydolnością serca.
 15. Obserwacja odległa pacjentów z nawrotem dolegliwości stenokardialnych po operacji pomostowania aortalno-wieńcowego - ocena śmiertelności i skuteczności leczenia.
 16. Prewencja nadciśnienia tętniczego - ocena świadomości pacjentów odnośnie znaczenia i zawartości soli w produktach spożywczych.
 17. Polimorfizm +405 G/C genu dla VEGF, a osoczowe stężenia VEGF i zróżnicowanie obrazu klinicznego u pacjentów z trądzikiem różowatym.
 18. Badanie aktywności peroksydazy glutationowej w wybranych narządach szczurów , u których wywołano stres oksydacyjny poprzez podawanie fruktozy.
 19. Ocena związku wskaźnika subklinicznej miażdżycy- grubości kompleksu intima-media tętnic szyjnych i wskaźnika wczesnej nefropatii cukrzycowej -stężenia cystatyny C u chorych na cukrzycę typu 1 i w grupie kontrolnej.
 20. Porównanie ekspresji białek wpływających na inwazyjność i przerzutowanie w dwóch typach mięsaka prążkowanokomórkowego: pęcherzykowym i zarodkowym przy użyciu metody Western Blot oraz barwień immunohistochemicznych

Projekt "Granty Studenckie 2007". ROZPOCZĘTY!!!

UWAGA: jest tylko jeden termin składania wniosków.

Wypełnione formularze projektów badawczych opatrzone pieczęciami i podpisami opiekunów projektu oraz formularze w formie elektronicznej (na dyskietkach, 'pen-ach' lub CD) należy złożyć w siedzibie STN UJ CM w dniu 28 listopada od 17.00-19.00. Jest to jedyny termin składania wniosków. Prosimy szczegółowo zapoznać się z regulaminem Grantów.


Studenckie Towarzystwo naukowe zaprasza studentów analityki medycznej na spotkanie pt: "Analityka ... i co dalej?".
Aula B WF godz. 17.15 - środa 21 listopada 2007


19 listopada 2007 r. (poniedziałek) w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym, aula C o godz. 17:00, będzie miało miejsce spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów studentów za granicę:


"Serdecznie zapraszam wszystkie osoby zainteresowane na pierwsze w tym roku spotkanie Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Hemodynamiki i Angiokadiografii. Odbędzie się ono w poniedziałek 5 listopada o godzinie 14.30 w sali demonstracyjnej Zakładu Hemodynamiki i Angiokardiografii Szpitala im.Jana Pawła II przy ul. Prądnickiej 80"

p.o. - Krzysztof Nycz


W związku z sugestią Dziekana WL termin rejestracji Kół Naukowych w roku akademickim 2007/2008 zostaje przesunięty do 30 listopada 2007. Bardzo prosimy o przestrzeganie tego terminu!


W imieniu Przewodniczącego SKN Łukasza Piotrowskiego:

"Serdecznie zapraszam wszystkich obecnych członków oraz tych, którzy chcieliby do nas dołączyć na pierwsze tego roku spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Kardiochirurgicznego. Odbędzie się ono w czwartek 18 października o godzinie 18.00 w sali wykładowej Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Szpitala im.Jana Pawła II przy ul. Prądnickiej 80".

Przewodniczący Koła - Łukasz Piotrowski


Zapraszamy serdecznie w imieniu Przewodniczącego SKN Telemedycyny i Nauk Biomedycznych UJ CM - Maksymiliana Gniadka:

Zapraszam serdecznie na "I spotkanie koła Telemedycyny i Biocybernetyki UJ CM", które odbędzie się w czwartek 18.10.2007 roku. o godzinie 19.30 przy ul. Kopernika 7e I piętro. Zaczynamy prężnie i z nowymi pomysłami!

Do zobaczenia!!!


01.10.2007

WITAMY W NOWYM ROKU AKADEMICKIM 2007/2008 wszystkich obecnych i przyszłych członków STN UJ CM.

Pierwszy dyżur odbędzie się 2 października 2008 już w nowej siedzibie!!!

NOWA LOKALIZACJA:

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe UJ CM
ul. Św. Łazarza 16,
Pokój 002

Zarząd STN UJ CM


<<< Wiadomości z roku 2009 >>>

<<< Wiadomości z roku 2008/2009 >>>