eng wersion

Aktualności


30.06.2009

W dniu 18 czerwca 2009r. został wybrany nowy Zarząd STN UJ CM na rok akademicki 2009/2010 w składzie:

Przewodniczący: Elżbieta Chmurowicz
Wiceprzewodniczący: Wojciech Nowak
Wiceprzewodniczący: Nicola Piele
Członkowie Zarządu: Katarzyna Dyląg, Paweł Jastrzębski, Krzysztof Tomaszewski, Bryan Donahue, Caroline Szczesny
Członkowie Komisji Rewizyjnej: Marta Bałajewicz, Monika Pilarz, Paweł Tota

13.06.2009

Informujemy, iż w czasie sesji dyżurów nie będzie.

04.06.2009

WYNIKI KONKURSU NAJLEPSZYCH OPIEKUNÓW I KÓŁ NAUKOWYCH 2008/2009

wyniki konkursu najlepszych opiekunów (pdf - 60kb)
wyniki konkursu najlepszych kół (pdf - 60kb)

03.06.2009

Wybory nowego Przewodniczącego Zarządu STN UJ CM na rok akademicki 2009/20010 odbędą się 18.06.2009 o godz. 17.00 w Centrum Dydaktyczno Kongresowym przy ul. Łazarza 16 - Aula B

Obecnie zgłoszeni kandydaci:
Przewodniczący STN UJ CM - Elżbieta Chmurowicz
Członkowie Komisji Rewizyjnej - Marta Bałajewicz, Monika Pilarz, Paweł Tota


Serdecznie zapraszamy na VII Międzynarodową Medyczną Konferencję Studenckich Kół Naukowych, która odbędzie się w Starogardzie Gdańskim w dniach 10-11 lipca 2009. Konferencja organizowana jest przez SKN przy Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Organizatorzy zapewniają bezpłatny nocleg dla aktywnych uczestników, nie ma również opłaty konferencyjnej. Podczas sesji przedstawione zostaną prace studentów z uczelni polskich oraz zagranicznych a wieczorem na uczestników czeka bogaty program socjalny.

Abstrakty w języku angielskim należy przesyłać do 28 czerwca 2009.
Szczegółowe informacje na temat konferencji znajdują się na stronie:
http://www.ekonferencje.pl/starogard2009

do zobaczenia w Starogardzie Gdańskim,

Karolina Grzegorczyk
Komitet Organizacyjny

01.06.2009

Wyniki rankingu najlepszych kół i opiekunów zostaną opublikowane w czwartek 04.06.2009r.

13.05.2009

UWAGA!!! OGŁASZAMY KONKURS DLA NAJLEPSZYCH OPIEKUNÓW I KÓŁ NAUKOWYCH 2008/2009

Przewodniczących Kół prosimy o wypełnienie formularzy i przyniesienie do siedzimy STN do 28 maja 2009r.

04.05.2009

Spotkanie przewodniczących kół dotyczące zmiany regulaminu oraz innych spraw dotyczących SKN odbędzie się w czwartek 7 maja o godz 16.30 w CDK (Centrum Dydaktyczno-Kongresowe ul. Św. Łazarza 16)
w auli D.


OGŁASZAMY ROZPOCZĘCIE PRZYJMOWANIA KANDYDATUR DO STANOWISKA PRZEWODNICZĄCEGO STN UJ CM ORAZ KOMISJI REWIZYJNEJ STN UJ CM NA ROK AKADEMICKI 2009/2010

REGULAMIN Wyborów Przewodniczącego Zarządu STN UJ CM 2009/2010 w oparciu o regulamin STN UJ CM z dnia 16 X 2003

 1. Wybory Przewodniczącego Zarządu STN UJ CM 2009/2010 odbędą się podczas Zgromadzenia Członków STN UJ CM.
 2. Do kandydatury na Stanowisko Przewodniczącego STN UJ CM uprawnieni są Członkowie STN UJ CM w roku akademickim 2008/2009.
 3. Do oddania głosu uprawnieni są Członkowie STN UJ CM roku akademickim 2008/2009 legitymujący się ważnym dokumentem tożsamości.
 4. O zwycięstwie wyborach decyduje zwykła większość ważnych głosów.
 5. Kandydatury do stanowiska Przewodniczącego Zarządu STN UJ CM kadencji 2009/2010 należy zgłosić wraz z programem wyborczym oraz z proponowanym składem Zarządu (z podaniem imion, nazwisk, kierunku i roku studiów) do dnia 30 maja 2009 w formie zgłoszenia poprzez list e-mail - stn@cm-uj.krakow.pl lub osobiście w siedzibie biura Zarządu STN w godzinach pełnienia dyżurów.
 6. Skład Nowego Zarządu zostanie ogłoszony równocześnie z ogłoszeniem wyników wyborów Przewodniczącego Zarządu STN UJ CM 2009/2010.
 7. Nowo wybrany Zarząd rozpoczyna działalność z początkiem roku akademickiego 2009/2010.

REGULAMIN Wyborów Komisji Rewizyjnej STN UJ CM 2009/2010 w oparciu o regulamin STN UJ CM z dnia 16 X 2003

 1. Wybory Komisji Rewizyjnej STN UJ CM 2009/2010 odbędą się podczas Zgromadzenia Członków STN UJ CM.
 2. Do kandydatury na Stanowisko Komisarza Rewizyjnego uprawnieni są Członkowie STN UJ CM w roku akademickim 2008/2009. Kandydaci do Komisji Rewizyjnej nie mogą kandydować na Przewodniczącego, ani do Zarządu STN CM UJ.
 3. Do oddania głosu uprawnieni są Członkowie STN UJ CM roku akademickim 2008/2009 legitymujący się ważnym dokumentem tożsamości.
 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej zostają trzy osoby spośród kandydujących, które zdobędą najwyższą liczbę głosów.
 5. Kandydatury do stanowiska Komisarza Rewizyjnego STN UJ CM kadencji 2009/2010 należy zgłosić do dnia 30 maja 2006 w formie zgłoszenia poprzez list e-mail - stn@cm-uj.krakow.pl lub osobiście w siedzibie biura Zarządu STN w godzinach pełnienia dyżurów.
 6. Skład Komisji Rewizyjnej zostanie ogłoszony równocześnie z ogłoszeniem wyników wyborów Przewodniczącego Zarządu STN UJ CM 2009/2010.
 7. Nowo wybrana Komisja Rewizyjna rozpoczyna pełnienie swoich obowiązków z początkiem roku akademickiego 2009/2010.

28.04.2009

Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że w 2009 roku przewidywane jest przyznanie honorowych wyróżnień dla studentów pracujących naukowo pn. "Laur Medyczny im. dr Wacława Mayzla", ustanowiony w 1999r.

Tekst regulaminu: http://www.pan.pl/ -> Wydziały -> Wydział VI Nauk Medycznych -> Regulaminy

Chętnych prosimy o kontakt do dnia 12.V.

23.04.2009

Spotkanie przewodniczących kół.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 30.04.2009r. w auli D w budynku Centrum Dydaktyczno-Kongresowym o godz. 16:00

Spotkanie jest obowiązkowe!!!

Na spotkanie prosimy przynieść: sprawozdanie z dotychczasowej działalności koła (w tym: osiągnięcia, publikacje konferencyjne, przygotowane prace, otrzymane granty, wyjazdy zagraniczne)

20.04.2009

Zapraszamy do działu Konferencje

01.04.2009

Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych Kraków 2009 zakończyła się.

Cieszymy się z tak dobrego odbioru naszej Konferencji. Mamy nadzieje, że spełniliśmy oczekiwania każdego uczestnika.
Chcielibyśmy jeszcze raz podziękować osobom zaangażowanym w organizację tego wydarzenia!

Z rzeczy praktycznych:

Z pozdrowieniami
Zarząd STN UJ CM

25.03.2009

Wybrane Teletransmisje z konferencji!

24.03.2009

Sanofi-Aventis ogłasza I Edycję Konkursu dla studentów medycyny, pod hasłem "Napisz tekst medyczny", którego przedmiotem jest opracowanie artykułu na wybrany temat z zakresu klinicznych aspektów chorób alergicznych lub zapalnych chorób układu oddechowego.

Zachęcamy do podejmowania tematów odważnych oraz inspirujących i prowokujących dyskusję w środowisku. Istotnym kryterium oceny pracy będą jej walory formalne, jak również forma i treść oraz sposób ujęcia tematu.

Firma Sanofi-Aventis dla laureatów konkursu ufundowała nagrodę główną w wysokości 2000 złotych oraz dwa równorzędne wyróżnienia w wysokości 1000 złotych. Teksty laureatów konkursu zostaną opublikowane na edukacyjnym portalu medycznym, adresowanym do lekarzy praktyków.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Ogłoszenie do studenckich Kół Naukowych
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy do konkursu

05.03.2009

W porozumieniu z Dziekanami wszystkich wydziałów Collegium Medium pragniemy ogłosić konkurs na najbardziej aktywnego działacza STN UJ CM danego roku kończącego studia.

Konkurs odbywa się corocznie. Chcemy aby się stało tradycją nagradzanie przyszłych absolwentów naszej uczelni oraz odchodzących członków STN UJ CM.

Nagrody będą wręczane oficjalnie na uroczystościach zakończenia studiów (lub w przypadku gdy dany rok nie będzie organizował oficjalnej uroczystości - przez Dziekanów danego Wydziału)

Konkurs dotyczy :
Wydział Lekarski: 6 rok kierunek lekarski i 5 rok kierunek lekarsko-dentystyczny.
Wydział Farmaceutyczny: 5 rok kierunek farmacja i 5 rok kierunek analityka medyczna.
Wydział Nauk o Zdrowiu: 5 rok kierunek pielęgniarstwo, 3 rok kierunek ratownictwo medyczne, 5 rok kierunek zdrowie publiczne, 5 rok fizjoterapii.

Jeżeli uważasz, że w trakcie studiów byłeś aktywnym członkiem STN UJ CM i należy ci się gratyfikacja - propozycja jest dla Ciebie!

Z pozdrowieniami
Zarząd STN UJ CM

Bardzo prosimy o składanie swoich kandydatur do siedziby STN UJ CM ul. Św. Łazarza 16 pok.002 w godzinach dyżurów do 2 kwietnia 2009r.

W treści podanie powinno zawierać:
(bardzo prosimy pisać w punktach )

 1. Imię i Nazwisko
 2. Wydział i Kierunek studiów
 3. Historia działalności w STN UJ CM:
  • Aktywny udział w Studenckich Kołach Naukowych
  • Zdobyte Granty Studenckie
  • Prace Naukowe wygłoszone na polskich i zagranicznych konferencjach (bardzo prosimy przynieść certyfikaty - tylko do weryfikacji podania - nie będą one zabierane)
  • Publikacje w piśmiennictwie fachowym
  • Działalność organizacyjna: koordynacja sesji, warsztatów;organizacja wydarzeń, szkoleń w STN i udział w nich; organizacja konferencji.

04.03.2009

Kosice

Kliknij na obrazek aby dowiedzieć się więcej.

27.02.2009

17-ta Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa ISSC - Gdańsk, 7-9 maja 2009

Szanowni Studenci i Młodzi Lekarze,

Chcielibyśmy zaprosić Państwa na 17-tą Międzynarodową Studencką Konferencję Naukową ISSC (17th International Student Scientific Conference for Students and Young Doctors), która odbędzie się w dniach od 7 do 9 maja 2009.

ISSC każdego roku gromadzi na Akademii Medycznej w Gdańsku liczną grupę młodych naukowców. W trakcie 3-dniowej konferencji odbywają się prelekcje gości specjalnych, warsztaty dydaktyczne oraz dyskusje, a 12 niezależnych sesji oferuje możliwość przedstawienia własnych projektów naukowych realizowanych indywidualnie oraz w ramach działalności studenckich kół naukowych.

Mieliśmy zaszczyt gościć wielu światowej sławy naukowców. Wystąpili u nas m.in.: Prof. Walter Sigenthaler (Szwajcaria), Prof. Vladimir Petrovich Skulachev (Rosja), Prof. Ewa Bobber (Niemcy), Prof. Lucedio Greci (Włochy) oraz Prof. Enrico Bertoli (Włochy).

Termin zgłaszania streszczeń upływa 20 marca 2009. W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz dokonania rejestracji zapraszamy na naszą stronę http://issc.amg.gda.pl/.

Jan Pyrzowski
Studenckie Towarzystwo Naukowe


Witam serdecznie,
W imieniu Zarządu Studenckiego Towarzystwa Naukowego Akademii Medycznej we Wrocławiu zapraszam do wzięcia udziału w
XIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Studenckich Kół Naukowych Akademii Medycznych we Wrocławiu
która odbędzie się 17-19 kwietnia 2009

w salach wykładowych:
Collegium Anatomicum oraz Katedry i Zakładu Mikrobiologii
Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia strony http://www.stn.am.wroc.pl/konferencja/konferencja.php
Przyjmowanie streszczeń na konferencję będzie możliwe za pośrednictwem formularza na stronie internetowej w dniach 23.02 - 10.03
Z wyrazami szacunku, Mateusz Majda,
Przewodniczący STN AM we Wrocławiu

20.02.2009

Spotkanie koordynatorów wszystkich sesji i warsztatów Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych Kraków, 26-28 marca 2009 odbędzie się 26 lutego 2009 o godz. 17 w sali S2 (113) w CDK. Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa!


Naukowy Dział, Rada Młodych Naukowców i Studencka Naukowa Spółka Bukowinskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego
mają zaszczyt zaprosić Was uczestniczyć w
VI Międzynarodowej Medyczno-Farmaceutycznej Konferencji Studentów i Młodych Naukowców,
która odbędzie się 6-7 kwietnia 2009 roku.
Ta konferencja będzie poświęcona 65-ej rocznicy Bukowinskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego.
Więcej informacji: http://www.bsmu.edu.ua


The University of Medicine and Pharmacy, Targu Mures in the framework of the School of Doctoral Studies organizes "THE 2th CONFERENCE OF PhD STUDENTS IN MEDICINE AND PHARMACY".
Infromation about the conference can be found on the site of you University: http://www.umftgm.ro/confphd/index_en.html
Deadline for papers is 31 March 2009.
You can contact us by e-mail: conferintaphd@umftgm.ro or on the telephone: 0040 265 215551/ ext.124.

13.02.2009

Wyniki kwalifikacji abstraktów na Międzynarodową Konferencję Naukową Studentów Uczelni Medycznych Kraków, 26-28 marca 2009 będą znane około 20 lutego. O zakwalifikowaniu pracy będziemy informować mailowo.

08.02.2009

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Was do wzięcia udziału w XXIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej, organizowanej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbędzie się w Gdańsku, w dniach 15-17 maja 2009. Pragniemy jednocześnie przypomnieć, że jest to wydarzenie wyjątkowe, cieszące się najdłuższą historią wśród podobnych imprez odbywających się w naszym kraju. Nasze zaproszenie w sposób szczególny kierujemy do wszystkich studentów, a także lekarzy stażystów, szczególnie zainteresowanych kardiologią i naukami pokrewnymi, aktywnie działających w kołach kardiologicznych, kardiochirurgicznych, internistycznych i innych.

Organizatorem imprezy jest Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Kardiologii Akademii Medycznej w Gdańsku. Wszelkie informacje dotyczące Konferencji są na bieżąco umieszczane na jej oficjalnej stronie http://www.oskk.amg.gda.pl/. Już wkrótce znajdą tam Państwo także szczegóły dotyczące rejestracji. Pytania można kierować także na adres oskk@op.pl.

Zapraszamy!

31.1.2009

W związku z sesją dyżury w dniach 3 i 5 lutego nie odbędą się.

24.1.2009

Termin składania abstraktów na Międzynarodową Konferencję Naukową Studentów Uczelni Medycznych Kraków, 26-28 marca 2009 został przedłużony do 7 lutego.

21.1.2009

W związku z sesją dyżury w dniach 27 i 30 stycznia nie odbędą się.

17.1.2009

Przypominamy że termin nadsyłania abstraktów na Międzynarodową Konferencję Naukową Studentów Uczelni Medycznych Kraków, 26-28 marca 2009 upływa 31 stycznia 2009.


WITAMY,
z wielką przyjemnością zapraszamy serdecznie na II OGÓLNOPOLSKĄ NEUROKONFERENCJĘ STUDENCKĄ "NEURONUS".
Jak wynika z naszych pierwszych słów, dzięki szerokiemu zainteresowaniu i słowom poparcia płynącym z całej Polski, zdecydowaliśmy się podjąć realizacji tego pomysłu. Jako, że organizacja nabrała już całkiem rozsądnego tempa możemy przedstawić już cały szereg konkretów. Oto i one:

 1. Konferencja odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2009 w Krakowie, a miejscem spotkań będą sale w historycznych murach Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Planowane są zarówno sesje wykładowe, jak również sesje posterowe. Wszystkich chcących wystąpić w roli prelegentów na naszej konferencji prosimy o nadsyłanie abstraktów swoich wystąpień w nieprzekraczalnym terminie 1 marca 2009 na naszą skrzynkę kontaktową:neurokonferencja@gmail.com
  Każdy abstrakt powinien zawierać od 250 do 300 słów, a planowane wystąpienie nie powinno przekraczać 20 minut. Nadesłane streszczenia zostaną rozpatrzone przez nas w pierwszej połowie marca, a każdy z zakwalifikowanych prelegentów otrzyma maila potwierdzającego możliwość wystąpienia.
  Jeśli chodzi o sesje posterowe nie planujemy ograniczeń liczbowych, ale terminem zgłoszenia chęci do wzięcia udziału w sesji posterowej jest również 1 marca. Format w jakim mają być wydrukowane plakaty podamy w najbliższym czasie. Tytuły posterów wraz z krótkim opisem tematyki prosimy nadsyłać na adres: neurokonferencja@gmail.com
  Przypominamy, że nasza konferencja nie zamyka się tylko w ramach jednej dziedziny nauki, ale ma służyć wszystkim zainteresowanym tematyką neuroscience, zatem mile widziani będą zarówno biolodzy, farmaceuci, medycy, psycholodzy, jak też wszyscy inni.
 3. Opłata za uczestnictwo w konferencji wynosi jedyne 50 złotych i dotyczy ona wszystkich uczestników ( tych z Krakowa też ). W ramach tej opłaty każdy uczestnik otrzymuje wszystkie materiały konferencyjne, ma zagwarantowany sobotni, wspólny dla wszystkich uczestników obiad, a także udział w wieczornej imprezie. Chętni do skorzystania z noclegu proszeni są o zaznaczenia pola dotyczącego noclegu, w formularzu rejestracyjnym (nocleg płacony osobno).

Wszelkie pytania, sugestie i wnioski prosimy przesyłać na adres: neurokonferencja@gmail.com
W sprawie jakichkolwiek niejasności można także kontaktować się bezpośrednio z Joanną Danielewicz: 604907256 Mamy także swoją stronkę www, która stopniowo przyjmuje ostateczny kształt.
Zapraszamy do regularnego jej odwiedzania, będziemy ją na bieżąco aktualizować. Jej adres to: http://neuronus.pl/ /co by każdy łatwo mógł zapamiętać ;)

Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia w Krakowie,
KOMITET ORGANIZACYJNY


Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Was do wzięcia udziału w XXIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Kardiologicznej, organizowanej pod patronatem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbędzie się w Gdańsku, w dniach 15-17 maja 2009. Pragniemy jednocześnie przypomnieć, że jest to wydarzenie wyjątkowe, cieszące się najdłuższą historią wśród podobnych imprez odbywających się w naszym kraju. Nasze zaproszenie w sposób szczególny kierujemy do wszystkich studentów, a także lekarzy stażystów, szczególnie zainteresowanych kardiologią i naukami pokrewnymi, aktywnie działających w kołach kardiologicznych, kardiochirurgicznych, internistycznych i innych.

Organizatorem imprezy jest Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Kardiologii Akademii Medycznej w Gdańsku. Wszelkie informacje dotyczące Konferencji są na bieżąco umieszczane na jej oficjalnej stronie http://www.oskk.amg.gda.pl/. Już wkrótce znajdą tam Państwo także szczegóły dotyczące rejestracji. Pytania można kierować także na adres oskk@op.pl.

Zapraszamy!

Komitet Organizacyjny XXIII OSKK
Studenckie Koło Naukowe przy I Katedrze i Klinice Kardiologii AMG

14.1.2009

Przypominamy o 3 edycji konkursu zorganizowanego przez TVN Med. - Wirtualny Pacjent.
Każdemu kto chciałby sprawdzić i pogłębić swoja wiedzę gorąco polecamy .

29.12.2008

warsztaty statystyczne 2008/2009

24.12.2008

Wszystkim Członkom naszego Towarzystwa składamy życzenia Spokojnych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności i Sukcesów w Nowym Roku.

Zarząd STN UJ CM

22.12.2008

Z przyczyn niezależnych od organizatorów Jubileuszowa Ogólnopolska Sesja Naukowa STN PAM w Szczecinie została przeniesiona. Nowy termin to 4-6 marca 2009, termin nadsyłania streszczeń - 15.02.2009, wszystkie dodatkowe informacje na stronie http://www.stn.scapula.pl/

21.12.2008

Została zamieszczona lista Studenckich Kół Naukowych 2008 wraz z ich opisami. Brak opisu oznacza to, iż nie dotarła do nas elektorniczna wersja formularza rejestracyjnego.

Jeśli chcesz aby w informacji o Kołe znalazł się link do strony Koła napisz na adres pawel.tota@gmail.com podając dokładną nazwę Koła, imię i nazwisko przewodniczącego Koła oraz adres internetowy witryny Koła.

1.12.2008

Zapraszamy wszystkich studentów na spotkanie Społeczności Akademickiej Krakowa z Premierem RP Donaldem Tuskiem. Odbędzie się ono 3 grudnia br. w godz. 13:30 - 15:00 w Auli Audytorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33 w Krakowie.

Osoby biorące udział w spotkaniu będą wpuszczane od godz 10.00 do 12.30

Po spotkaniu studenci otrzymają potwierdzenie uczestnictwa na podstawie którego zostaną usprawiedliwione nieobecności.

30.11.2008

Osoby którym przyznano granty proszone są o zgłaszanie się do biura w celu odebrania odpowiednich dokumentów i pouczenia.

Zarząd STN


jak pisać pracę naukową

25.11.2008

Projekt "Granty Studenckie 2008" ZAKOŃCZONY!!!

Oceniającym bardzo dziękujemy!

22.11.2008

Serdecznie zapraszam wszystkich chętnych na spotkanie Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze Patofizjologii, które odbędzie się w środę 26.11.2008. o godz. 18. Miejsce spotkania: Katedra Patofizjologii CM UJ ul. Czysta 18

Joanna Szmigiel
asiaszmi@poczta.fm

21.11.2008

Chętnych do pracy naukowej zapraszamy do działalności w SKN przy Oddziale Klinicznym Endokrynologii Ginekologicznej.
Kontakt: katarzyna.gosztyla@uj.edu.pl
tel. 609 102 548


4th Baltic Sea Region Conference in Medical Sciences.
The Conference will be held in Warsaw, 23-26 April 2009.
Deadline for abstract submission: 12 December 2008.
More informations: http://www.bsrc.pl/

20.11.2008

Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie odbędzie się w dniach 26-28 marca 2009r.
Termin składania abstraktów do 31.01.2009r.
Więcej informacji w dziale Konferencje.


Spotkanie dotyczące pomocy w organizacji Konferencji 26-28 marca 2009 odbędzie się w siedzibie STN w czwartek 4 grudnia godz. 17.00
Serdecznie zapraszamy.


Przypoinamy iż 27 listopada 2008r. jest ostatecznym terminem rejestracji Kół Naukowych!!!


Imformujemy ze z przyczym od Nas niezaleznych wyniki konkursu Granty 2008 zostana ogłoszone w dniu 25 Listopada 2008r.
Lista prac które otrzymały dofinansowanie zostanie podana na naszej stronie internetowej.

Zarząd STN


Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych na spotkanie organizacyjne Studenckiego Koła Naukowego Kardiologicznego, które odbędzie się w poniedziałek 24 listopada o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej w Klinice Chorób Serca i Naczyń Szpitala im. Jana Pawła II przy ulicy Prądnickiej 80 (wejście od strony fontanny - II p.).

Przewodniczący Koła,
Mateusz Brózda

16.11.2008

W dniach 13 i 14 grudnia odbędzie się w Lublinie XLVII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych Uczelni Medycznych. Więcej informacji na stronie http://www.stn.umlub.pl/index.html


Zapraszam na Spotkanie Koła Telemedycyny i Biocybernetyki UJ CM w środę 19 listopada 2008 o godz. 19.00 w Zakładzie Bioinformatyki i Telemedycyny UJ CM, ul. Kopernika 7E, I piętro, pokój Telemedycyny.
Kontakt: telemedycyna@cm-uj.krakow.pl

Serdecznie pozdrawiam. Artur Dobosz

6.11.2008

W związku z organizowaną w dniach 10-12 grudnia 2008 roku
Jubileuszową Ogólnopolską Sesją Naukową
Studenckiego Towarzystwa Naukowego
Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
chcielibyśmy serdecznie zaprosić wszystkich zainteresowanych
do odwiedzenia Szczecina i uczestnictwa w konferencji.

Termin zgłaszania pracy oraz streszczenia pracy do 21 listopada 2008 r.
Więcej informacji na stronie: http://stn.scapula.pl/

5.11.2008

Pierwsze tegoroczne spotkanie Studenckiego Koła Naukowego przy Katedrze i Klinice Chorób Wewnętrznych i Gerontologii odbędzie się w poniedziałek 17 listopada o godz. 18.30 w sali seminaryjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii.
Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia,

Paweł Matusik
pawel.matusik@wp.eu

31.10.2008

Chętnych do pracy w Kole Chirurgii Dziecięcej w szpitalu w Prokocimiu proszę o kontakt: piatkowska.anna@gmail.com, tel: 602 25 60 26


Kurs
Karolinska Institutet Universita degli Studi di Cagliari Uniwersytet Jagielloński

Dziekanat Wydziału Lekarskiego informuje, że studenci III, IV i V roku kierunku lekarskiego mają możliwość wzięcia udziału w integracyjnym kursie z nauk medycznych organizowanym przez Karolinska Institutet, Universita degli Studi di Cagliari i Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.

Więcej informacji w załączniku.

31.10.2008

Zapraszamy na spotkanie organizacyjne koła onkologicznego w piątek 7 listopada o godzinie 15.00 w nowej sali dydaktycznej Kliniki Onkologii (ul. Śniadeckich 10, II piętro).
Spotkanie ma na celu rozmowę o tegorocznej działalności koła oraz ustalenie terminów kolejnych spotkań.
Więcej informacji na forum www.kpernika.pl -> międzywydziałowe -> STN -> kółko onkologiczne
Kontakt: emiliawnekowicz@yahoo.com
Tel. 500 277 692


Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne SKN Patologii Ciąży, które odbędzie się 19.11.2008r. o godz.16.00 w Klinice Ginekologii i Położnictwa na Kopernika 23.
kontakt: marta_balajewicz@yahoo.pl

30.10.2008

Koło Naukowe Farmakoepidemiologii, Farmakoekonomiki i EBM
!! Zaprasza na spotkanie organizacyjne !!
Będzie miało miejsce 6.XI.2008 (w czwartek) o godzinie 17.00 w sali nr. 01-121 (blisko sali optycznej) ul. Medyczna 9 (Wydział Farmacji CM-UJ).

1. Na spotkaniu organizacyjnym będzie można dokładniej zapoznać się z naszą działalnością, z perspektywami zajęć oraz pracy w kole.
2. Po części organizacyjnej zapraszamy na prelekcję, którą przedstawi Aleksandra Uruszczak (stażystka, studentka naszego wydziału).

Prezentacja będzie dotyczyć praktyk w Dziale Badań Klinicznych firmy Servier, które Ola odbyła w te wakacje.

Jeśli nie możesz się pojawić, lecz chcesz się skontaktować, napisz:
Piotr Bulica: piotr.bulica@gmail.com
dr n. farm Agnieszka Skowron: askowron@cm-uj.krakow.pl
Więcej na temat Koła --> http://farmacja.cm-uj.krakow.pl/index.php/kola_naukowe_wf/Page;kolo_farmakoepidemilogii

29.10.2008

W przypadku zauważenia błędów lub nieścisłości w informacjach zawartych na stronie internetowej, prosimy o kontakt e-mail pawel.tota@gmail.com wg schematu:

Data zamieszczenia informacji na stronie, lub inne dane umożliwiające jej lokalizację:
Jest: "błędny tekst"
Powinno być: "tekst prawidłowy"

Zarząd STN UJ CM


Chętnych do pracy naukowej zapraszamy do działalności w SKN przy Klinice Nefrologii Dziecięcej w Prokocimiu.
Kontakt: b_sanocka@yahoo.pl
tel. 660-737-048

28.10.2008

Serdecznie zapraszamy, wszystkich zainteresowanych na spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii "MEDEOR", które odbędzie się 29.10.2008r w środę o godzinie 18:30 w akademiku UJ CM, ul. Racławicka 9a w klubie "HADES"
Pytania proszę kierować na adres: skn_fizjoterapia@cm-uj.krakow.pl oraz na forum: http://www.sknfizjoterapii.fora.pl/.
Czekamy na Was

Grzegorz Boczkowski
V rok Fizjoterapii

27.10.2008

Witam
Uległ zmianie termin pierwszego w tym roku spotkania naszego Koła - SKN II Katedry Chirurgii UJ CM.
Spotkanie odbędzie się 6 listopada (czwartek) o godzinie 16.00 w bibliotece Czerwonej Chirurgii przy ul. Kopernika 21.
Dodatkowo proszę aby osoby, które chcą brać udział w pracach naszego koła - rejestrowały się na naszej stronie internetowej: http://skn.czerwonachirurgia.pl/

Jakub Szczerbicki

26.10.2008

Pierwsze spotkanie Koła Ortopedycznego przy Klinice Ortopedii i Rehabilitacji w Zakopanem odbędzie się dnia 6.11.2008r. o godz. 19.00, w sali seminaryjnej Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii przy ulicy Śniadeckich 10.
Kontakt: martusiah@poczta.onet.pl
gg: 3305350

22.10.2008

Uwaga!
Przedłużyliśmy termin składania wniosków o Granty studenckie 2008. Wnioski można składać dodatkowo w dniach 28.10.2008 oraz 30.10.2008r. w godzinach 16-17 w siedzibie STN UJ CM


Uwaga!
Nastąpiła zmiana regulaminu rejestracji kół naukowych oraz regulaminu finansowania wyjazdów na konferencje naukowe studentów
Prosimy o zapoznanie się z wyżej wymienionymi regulaminami.


SKN przy Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu organizuje IV Studencką Jesień Gastrologiczną w terminie 6 grudnia br.
Więcej informacji w załączniku

21.10.2008

Serdecznie zapraszamy na nasze pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim, które odbędzie się 5 listopada (środa) 2008 r. w bibliotece II Katedry Chirurgii UJ CM, przy ul. Kopernika 21 o godzinie 16:30.
Osoby, które chcą dołączyć do grona członków Studenckiego Koła Naukowego II Katedry Chirurgii UJ CM proszone są o zarejestrowanie się za pomocą formularza http://skn.czerwonachirurgia.pl/index.php?id=rejestracja na naszej stronie internetowej: http://skn.czerwonachirurgia.pl/

Przwodniczący Koła - Jakub Szczerbicki

16.10.2008

Projekt "Granty Studenckie 2008" ROZPOCZĘTY!!!Pierwsze spotkanie Koła Neonatologicznego odbędzie się 27 października o godzinie 17.30. Spotykamy się w Poradni Przyklinicznej - Kopernika 21 - 3 piętro.
Na spotkaniu omawiane będą głównie kwestie organizacyjne. Pracujemy w kilkuosobowych grupach, każda grupa ma przyznanego opiekuna, z którym ustala terminy kolejnych spotkań.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam :)

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt na adres: kashi@tlen.pl

Katarzyna Pietras

15.10.2008

Naukowe Koło Studenckie przy Klinice Neurologii zaprasza na pierwsze w roku akademickim 2008/2009 pierwsze zebranie, które odbędzie się w dniu 23.10.2008 o godz. 18.00 w Bibliotece Kliniki. Zapraszamy studentów, którzy w ubiegłych latach uczestniczyli w pracach Koła oraz wszystkich zainteresowanych neurologią.

Opiekun Koła lek. med. Krzysztof Banaszkiewicz


Serdecznie zapraszam wszystkich obecnych członków oraz wszystkich zainteresowanych pracą w Studenckim Kole Naukowym przy Klinice Choroby Wieńcowej na pierwsze tego roku spotkanie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 29 października o godz.14:00 w sali seminaryjnej Kliniki Choroby Wieńcowej Instytutu Kardiologii (Szpital im. Jana Pawła II przy ul. Prądnickiej 80).
W razie pytań proszę o kontakt e mailowy: burekmed@interia.pl

Przewodniczący SKN - Krzysztof Bury


Pierwsze spotkanie Koła Elektrofizjologii i Stymulacji Serca odbędzie się 21.10 (wtorek) o godzinie 15.30, w oddziale elektrokardiologii szpitala jp2 (na parterze budynku, przed którym znajduje się fontanna).
zapraszam wszystkich serdecznie i do zobaczenia :)

Marcin Szczechowicz o.s.a.13@wp.pl

14.10.2008

W imieniu Katedry Technologii Postaci Leku i Biofarmacji Wydziału Farmaceutycznego CMUJ pragnę zaprosić wszystkich członków Studenckiego Towarzystwa Naukowego na konferencję historyczno-naukową poświęconą pamięci prof. Marka Gatty-Kostyala - pierwszego kierownika katedry, prekursora polskiej nauki technologii postaci leku, wybitnego naukowca i prorektora Akademii Medycznej. Konferencja odbędzie się w dniach 24-25 października 2008r.

Szczegóły w załącznikach - kliknij aby powiększyć.

Konf. pamięci prof. Marka Gatty-Kostyala Konf. pamięci prof. Marka Gatty-Kostyala
Pozdrawiam,

Witold Brniak


The 6th International Scientific Conference for Medical Students in the GCC Countries

Kliknij na zdjęcie aby uzyskać więcej informacji.


Koło Naukowe Epidemiologii i Badań Populacyjnych CM UJ zaprasza serdecznie wszystkich zainteresowanych badaniami populacyjnymi, epidemiologią oraz ekologią reprodukcyjną do pracy w Kole. Nasze spotkania odbywają się we wtorki o godzinie 11.00 w sali 0-12 w Instytucie Zdrowia Publicznego przy ulicy Grzegórzeckiej 20. Więcej o nas na: http://www.badaniapopulacyjne.cm-uj.krakow.pl/

Przewodnicząca Koła - Magdalena Walas

09.10.2008

Serdecznie zapraszam wszystkich obecnych członków oraz wszystkich zainteresowanych na pierwsze tego roku spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Kardiochirurgicznego. Odbędzie się ono w czwartek 16 października o godzinie 18.00 w sali wykładowej Kliniki Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Szpitala im. Jana Pawła II przy ul. Prądnickiej 80.

Przewodniczący Koła - Krzysztof Nycz

W razie ewentualnych pytań proszę o kontakt na adres: krzysztofnycz@yahoo.com

08.10.2008

TOWARZYSTWO LEKARSKIE KRAKOWSKIE wspólnie z Oddziałem Małopolskim Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ, Krakowskim Towarzystwem Miłośników Historii Medycyny
zapraszają uprzejmie na posiedzenie poświęcone pamięci
prof. dr hab. Jana Miodońskiego (1902-1963) w 45 rocznicę śmierci

 1. Prof. dr hab. Jacek Składzień - Zasługi profesora Miodońskiego dla rozwoju Krakowskiej Kliniki Otolaryngologii.
 2. Prof. dr hab. Andrzej Śródka - Motywy poświęcenia się nauce w życiu Jana Miodońskiego.
 3. Dr n. med. Emil Kowal - Osiągnięcia naukowe profesora Jana Miodońskiego.

Zebranie prowadzi prof. dr hab. Igor Gościński
Firma MEDICUS I VITAMED zaprasza na poczęstunek
w

Domu Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego
Kraków, ul. Radziwiłłowskiej 4
w środę 15 października 2008r. o godzinie 18.00


SKN przy Pracowni Genetycznej Katedry i Kliniki Chorób Metabolicznych zaprasza zainteresowanych studentów UJ CM do pracy w Kole. SKN zajmuje się przede wszystkim genetyką cukrzycy typu 2. Poszukujemy związku między cukrzycą t.2 a polimorfizmami wielu genów. Pracownia wyposażona jest w aparaturę potrzebną do zdobycia doświadczenia w pracach na materiale genetycznym. Zapraszamy.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny - Izabela Janas (Przewodnicząca SKN w roku akademickim 2007/2008) i.janas@wp.pl, +48 606 71 66 82


Pierwsze spotkanie Studenckiego Koła Chirurgicznego Kliniki Chirurgii Ogólnej III Katedry Chirurgii UJ CM odbędzie się dnia 09.10.2008. o godzinie 18:30 w sali seminaryjnej III Katedry Chirurgii UJ CM.
Oficjalna strona Koła: http://skn_chirurgia.ovh.org

06.10.2008

BARDZO PROSIMY O PRZESYŁANIE DANYCH DOTYCZĄCYCH PIERWSZYCH ORGANIZACYJNYCH SPOTKAŃ KÓŁ NAUKOWYCH. Wiadomości te będą ogłaszane na naszej stronie internetowej. Ułatwi to każdemu chętnemu możliwość zapisania się do odpowiedniego koła.

Zarząd STN UJ CM

02.10.2008

Międzynarodowa Konferencja Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie odbędzie się w dniach 26-28 marca 2009r.


3 i 4 października w CDK odbędzie się konferencja na temat bioetyki w zawodzie lekarza. Szczegółowy program w załączniku. Wszyscy zainteresowani mogą czuć się zaproszeni :)

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Emilia Wnękowicz

25.09.2008

WITAMY W NOWYM ROKU AKADEMICKIM 2008/2009 wszystkich obecnych i przyszłych członków STN UJ CM.

Pierwszy dyżur odbędzie się 2 października 2008 w siedzibie mieszczącej się w

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe UJ CM
ul. Św. Łazarza 16,
Pokój 002

Zarząd STN UJ CM


<<< Wiadomości z roku 2009 >>>

<<< Wiadomości z roku 2007/2008 >>>