ShoutBox


Wspierają nas:

 

Patronat medialny:

Granty 2008/2009


Projekt "Granty Studenckie 2008" ZAKOŃCZONY!!!

 

OTO LISTA TEMATÓW PROJEKTÓW, KTÓRE OTRZYMAŁY DOFINANSOWANIE:

 1. ANALIZA FITOCHEMICZNA ORAZ AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNA KOMOSY STRZAŁKOWATEJ (CHENOPODIUM BONUS-HENRICUS L.)
 2. Badanie skuteczności naturalnych leków obniżających ciśnienie tętnicze krwi u myszy.
 3. BADANIE WŁAŚCIWOŚCI ANTYOKSYDACYJNYCH KIEŁKÓW PROSA I PRODUKTÓW Z NIEGO OTRZYMANYCH (KASZA JAGLANA), ORAZ OCENA SENSORYCZNA KIEŁKÓW PROSA
 4. Badanie związku polimorfizmu rs4641 genu LMNA z cukrzycą typu 2, otyłością i innymi chorobami metabolicznymi.
 5. Chromatoelektroforeza jako metoda diagnostyczna zapaleń kości i stawów - prospektywne badanie nowej metody laboratoryjnej.
 6. Lęk, stres i radzenie sobie z nim. Wpływ osobowości, trybu studiowania i kierunku studiów na poziom lęku i stresu w sytuacji pierwszej w życiu sesji egzaminacyjnej.
 7. OCENA JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW LECZONYCH FARMAKOLOGICZNIE LUB OPERACYJNIE Z POWODU GRUCZOLAKA PRZYSADKI MÓZGOWEJ
 8. Ocena stosowania śródoperacyjnej radioterapii z użyciem wiązki elektronów u pacjentów z nieresekcyjnym rakiem trzustki
 9. Ocena występowania zespołu frailty oraz częstości dysfunkcji układu autonomicznego u osób w wieku podeszłym.
 10. Ocena zależności występowania chorób autoimmunologicznych tarczycy u kobiet od przeszłości położniczej i płci płodu.
 11. OZNACZENIE ZAWARTOŚCI POLIFENOLI W EKSTRAKTACH KIEŁKÓW Z PROSA
 12. Porównanie jakości życia i wydolności wysiłkowej pacjentów z niewydolnością serca przed i po zastosowaniu terapii resynchronizującej.
 13. Poziom pierwiastków śladowych w surowicy krwi u noworodków z bardzo małą masą urodzeniową a częstość występowania powikłań okresu okołoporodowego - prospektywne badanie obserwacyjne.
 14. PRZYDATNOŚĆ DIAGNOSTYCZNA OZNACZANIA STĘŻENIA ARGINAZY-I W SUROWICY KRWI WE WCZESNYM WYKRYWANIU WZNOWY RAKA JELITA GRUBEGO.
 15. Przydatność składowej harmonicznej ruchu pląsawiczego do oceny jego nasilenia.
 16. Wpływ 12-hydroksyarachidonianu na występowanie apoptozy i zmiany ekspresji molekuł adhezyjnych w warunkach hodowli komórkowej.
 17. Wpływ nasilenia objawów neuropsychiatrycznych na stopień niesprawności w chorobie Huntingtona.
 18. WPŁYW STYMULACJI TRZEWNEJ I SOMATYCZNEJ NA NERWOWY UKŁAD AUTONOMICZNY I AKTYWNOŚĆ MIOELEKTRYCZNĄ ŻOŁĄDKA.
 19. Zaburzenia autoregulacji krążenia mózgowego w przebiegu niedokrwiennego udaru mózgu oraz ich wpływ na wystąpienie wczesnych i późnych powikłań.
 20. Zaburzenia czynności autonomicznego układu nerwowego u chorych po udarze niedokrwiennym oraz wpływ lokalizacji udaru na charakter tych zmian.