ShoutBox


Wspierają nas:

 

Patronat medialny:

REGULAMIN Wyborów Komisji Rewizyjnej STN UJ CM


REGULAMIN Wyborów Komisji Rewizyjnej STN UJ CM 2009/2010 w - oparciu o regulamin STN UJ CM


1. Wybory Komisji Rewizyjnej STN UJ CM 2010/2011 odbędą się podczas Zgromadzenia Członków STN UJ CM.

2. Do kandydatury na Stanowisko Komisarza Rewizyjnego uprawnieni są Członkowie STN UJ CM w roku akademickim 2009/2010. Kandydaci do Komisji Rewizyjnej nie mogą kandydować na Przewodniczącego, ani do Zarządu STN CM UJ.

3. Do oddania głosu uprawnieni są Członkowie STN UJ CM roku akademickim 2009/2010 legitymujący się ważnym dokumentem tożsamości.

4. Członkiem Komisji Rewizyjnej zostają trzy osoby spośród kandydujących, które zdobędą najwyższą liczbę głosów.

5. Kandydatury do stanowiska Komisarza Rewizyjnego STN UJ CM kadencji 2010/2011 należy zgłosić do dnia 08 czerwca 2010 w formie zgłoszenia poprzez list e-mail - stn@cm-uj.krakow.pl lub osobiście w siedzibie biura Zarządu STN w godzinach pełnienia dyżurów.

6. Skład Komisji Rewizyjnej zostanie ogłoszony równocześnie z ogłoszeniem wyników wyborów Przewodniczącego Zarządu STN UJ CM 2010/2011.

7. Nowo wybrana Komisja Rewizyjna rozpoczyna pełnienie swoich obowiązków z początkiem roku akademickiego 2010/2011.