ShoutBox


Wspierają nas:

 

Patronat medialny:

REGULAMIN Wyborów Przewodniczącego Zarządu STN UJ CM


REGULAMIN Wyborów Przewodniczącego Zarządu STN UJ CM 2009/2010 - w oparciu o regulamin STN UJ CM


1. Wybory Przewodniczącego Zarządu STN UJ CM 2010/2011 odbędą się podczas Zgromadzenia Członków STN UJ CM.

2. Do kandydatury na Stanowisko Przewodniczącego STN UJ CM uprawnieni są Członkowie STN UJ CM w roku akademickim 2009/2010.

3. Do oddania głosu uprawnieni są Członkowie STN UJ CM roku akademickim 2009/2010 legitymujący się ważnym dokumentem tożsamości.

4. O zwycięstwie wyborach decyduje zwykła większość ważnych głosów.

5. Kandydatury do stanowiska Przewodniczącego Zarządu STN UJ CM kadencji 2010/2011 należy zgłosić wraz z programem wyborczym oraz z proponowanym składem Zarządu (z podaniem imion, nazwisk, kierunku i roku studiów) do dnia 08 czerwca 2010 w formie zgłoszenia poprzez list e-mail - stn@cm-uj.krakow.pl lub osobiście w siedzibie biura Zarządu STN w godzinach pełnienia dyżurów.

6. Skład Nowego Zarządu zostanie ogłoszony równocześnie z ogłoszeniem wyników wyborów Przewodniczącego Zarządu STN UJ CM 2010/2011.

7. Nowo wybrany Zarząd rozpoczyna działalność z początkiem roku akademickiego 2010/2011.