ShoutBox


Support us:

 

Media patronage:

Regulamin STN UJ CM


Regulamin finansowania wyjazdów na konferencje naukowe studentów wydziału lekarskiego.

 

 1. Zwrot kosztów wyjazdu dotyczy tylko zarejestrowanych członków STN UJ CM w danym roku akademickim.
 2. Student, którego praca naukowa zakwalifikowała się na konferencję, chcąc otrzymać zwrot kosztów wyjazdu musi złożyć stosowne podanie z prośbą do Dziekana Wydziału Lekarskiego przed wyjazdem.
 3. Podanie takie powinno zawierać:
  1. zaświadczenie od Zarządu STN o członkostwie
  2. stosowną opinię wydaną przez Zarząd STN (dotyczącą przybliżonych kosztów wyjazdu i potwierdzenie zakwalifikowania się pracy na daną konferencję)
 4. Jeżeli student wyjeżdża nie wygłaszając pracy naukowej - czyli w charakterze uczestnika biernego i słuchacza - nie otrzyma zwrotu kosztów wyjazdu.
 5. W danym roku akademickim student może otrzymać zwrot kosztów za jeden wyjazd zagraniczny i dwa krajowe.
 6. Gdy student wyjeżdża wygłaszając swoją pracę naukową - otrzymuje zwrot kosztów opłat rejestracyjnych, kosztów przejazdu i noclegów (jedna osoba na jedną pracę). Zwrot funduszy odbywa się po okazaniu stosownych rachunków i faktur. Jednak
  • w przypadku wyjazdów krajowych kwota ta sumarycznie nie może przekroczyć 500,00 PLN (pięćset złotych)
  • w przypadku wyjazdów zagranicznych kwota sumarycznie nie może przekroczyć 1500,00 PLN (jeden tysiąc i pięćset złotych)