ShoutBox


Wspieraj± nas:

 

Patronat medialny:

Konferencja 2009-2010


Informacje | Rejestracja | Sesje | Warsztaty | Imprezy | Regulamin


konferencja 2009-2010

Wyniki Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych Kraków, 22-24 marca 2010.
Galeria z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych Kraków, 22-24 marca 2010.

Specjalna nagroda Fundacji im. Prof. Teresy Adamek-Guzik

regulamin


UWAGA!!!
termin nadsyłania abstraktów na Miedzynarodową Konferencje Studentów Uczelni Medycznych Kraków 22-24 kwietnia został przedłużony do 25 lutego.
UWAGA!!!
Wszystkie osoby zgłąszające siędo biura zajzdowego są zobowiązane przedłożyć dowód wpłaty (opłata rejestracyjna).
Bez dowodu wpłaty materiały zjazdowe i dyplomy nie bedą wydawane! Również dowody wpłaty dokonanej przelewem bankowym, które można wydrukowaa i nie wymagają uwierzytelnienia, bedą uznawane!!!


Biuro zjazdowe:
22-24 kwietnia 2010 - Collegium Medicum
ul. ¶w. Łazarza 16 (8:30 - 17:00)

Studenckie Towarzystwo Naukowe Collegium Medicum UJ serdecznie zaprasza:
wszystkich Studentów Wydziałów Lekarskich, Stomatologii, Farmaceutycznych i Nauk o Zdrowiu
oraz młodych Absolwentów (do roku po absolutorium) do Krakowa na:


Miedzynarodową Konferencję Naukową Studentów Uczelni Medycznych.


Miejsce obrad:
ul. ¶w. Łazarza 16,
Centrum Dydaktyczno-Kongresowe WL UJ CM

Oficjalny jezyk: polski lub angielski (do wyboru).


Forma prezentacji: ustna (PowerPoint) lub plakatowa.


Wymiary plakatu: 90 cm (szeroko¶ć) x 120 cm (długo¶ć).


Opłata rejestracyjna: 50 z3.


Opłata dla członków STN Kraków: 25 z3 (osoby zarejestrowane w roku akademickim 2009/2010).
Opłata za uczestnika Konferencji (nie za prace).


Prosimy o dokonywanie wpłat po otrzymaniu potwierdzenia kwalifikacji pracy na Konferencje.


Numer konta: 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507 Bank Pekao SA, ul. Szpitalna 15, 31-024 Kraków
z dopiskiem: Opłata dla STN: 8 0000 60
i nazwiska osób wpłacających
(Nowe numery konta zawierają już w sobie nazwe Banku)

Beneficjent konta: Uniwersytet Jagiellonski - Collegium Medicum
ul. ¶w. Anny 12
31-008 Kraków


Opłate można ui¶cić również w biurze zjazdowym w dniach Konferencji. Opłata bedzie podwyższona o 10 z3 i bedzie wynosić odpowiednio:
Uczestnicy: 60 z3
Członkowie STN Kraków: 35 zł (osoby zarejestrowane w roku akademickim 2009/2010)


W ramach Opłaty Rejestracyjnej są materiały konferencyjne oraz wstep na wszystkie imprezy towarzyszące.


Organizatorzy nie zapewniają noclegów, nie po¶redniczą również w rezerwacji i opłatach za hotele.


Osoby pragnące otrzymać faktury proszone są o nadesłanie na adres: conf@cm-uj.krakow.pl informacji zawierającej:
Nazwe Uczelni
NIP Uczelni
Dokładny Adres
Imiona i Nazwiska Uczestników


Wstep na sale obrad jest bezpłatny.