Koła naukowe - lista


SKN KLINIKI ALERGII I IMMUNOLOGII PRZY II KATEDRZE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH UJ CM

Opiekun koła: Dr n. med. Jan Sznajd

Przewodniczący koła: Paulina Fatyga
e-mail: maula_fatyga@interia.pl

Opis działalności koła:

Na spotkaniach członkowie wraz z opiekunem omawiają ciekawe jednostki chorobowe z zakresu chorób wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem ch.autoimmunologicznych. Na zajęciach ćwiczone są także praktyczne umiejętności badania podmiotowego i przedmiotowego. Omawiana jest również diagnostyka różnicowa wybranych schorzeń w oparciu o analizę badań pomocniczych (obrazowych, laboratoryjnych) oraz metody leczenia. Członkowie przygotowują się teoretycznie na zajęcia z zadanego wcześniej tematu.


Strona www:Powrót do listy