Koła naukowe - lista


SKN KATEDRY ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Opiekun koła: Dr med. Alicja Macheta

Przewodniczący koła: Anna Kołodziej
e-mail: ankamarysia@o2.pl

Opis działalności koła:

  1. Udział w cotygodniowych spotkaniach organizowanych przez Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz spotkaniach Koło naukowego,podczas których studenci poszerzają swoją wiedzę teoretyczną.
  2. Udział w zajęciach klinicznych w ramach dyżurów anestezjologicznych co pozwala zdobywać umiejętności praktyczne potrzebne przyszłym anestezjologom.
  3. Udział w konferencjach i sympozjach organizowanych przez Katedrę Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddział Podkarpacki Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
  4. Udział w pisaniu prac naukowych związanych z tematyką anestezjologiczną i pomocy doraźnej.


Strona www:Powrót do listy