Koła naukowe - lista


SKN BIOCHEMII KLINICZNEJ PRZY POLSKO-AMERYKAŃSKIM INSTYTUCIE PEDIATRII UJ CM

Opiekun koła: Dr med. Przemysław Tomasik

Przewodniczący koła: Magdalena Soból
e-mail: rudybaranek@wp.pl

Opis działalności koła:

Koło zajmuje się pogłębianiem teoretycznej wiedzy studentów z zakresu chemii klinicznej - szczególnie z zakresu oznaczeń enzymatycznych, równowagi kwasowo-zasadowej oraz suchej i mokrej chemii, a także w razie potrzeby prowadzi zajęcia wyrównujące dla studentów. Poza tym studenci mogą uzyskać wiedzę na temat praktycznej obsługi współczesnych analizatorów wykorzystywanych w Zakładzie Biochemii Klinicznej PAIP.
Koło naukowe prowadzi badania nad regulacją bilansu energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem wydzielania obwodowych czynników głodu i sytości u dzieci oraz dorosłych. Do tej pory studenci prowadzili badania nad leptyną, CCK, PYY i oreksyną. Wyniki prac były prezentowane na Konferencjach Studenckich Kół Naukowych w formie wystąpień ustnych i plakatów zdobywając wyróżnienia.


Strona www:Powrót do listy