Koła naukowe - lista


SKN PRZY ZAKŁADZIE BIOCHEMII KLINICZNEJ KATEDRY BIOCHEMII KLINICZNEJ UJ CM

Opiekun koła: Dr n. med. Beata Kieć-Wilk

Przewodniczący koła: Ilona Tracz
e-mail: ilen23@o2.pl

Opis działalności koła:

  1. Badanie genetyczne podłoża kardiomiopatii przerostowej(HCM).
  2. Rola tlenku azotu w rozwoju tkanki tłuszczowej (analiza mechanizmów regulacji angiogenezy i adipogenezy).
  3. Badanie genetyczne podłoża otyłości, dietetyczne i farmakologiczne leczenie otyłości.
  4. Nowoczesne metody biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej.


Strona www:Powrót do listy