Koła naukowe - lista


SKN BIOCHEMII UJ CM

Opiekun koła: Dr hab. Ewa Luchter-Wasylewska

Przewodniczący koła: Marcin Waśko
e-mail: waskom@gmail.com

Opis działalności koła:


Strona www:Powrót do listy