Koła naukowe - lista


SKN PRZY ZAKŁADZIE BIOLOGII MOLEKULARNEJ I GENETYKI KLINICZNEJ II KATEDRY CHORÓB WEWNĘTRZNYCH UJ CM

Opiekun koła: Prof. dr hab. n. med. Marek Sanak

Przewodniczący koła: Wojciech Durlak
e-mail: wdurlak@gmail.com

Opis działalności koła:

Poszukiwanie zmienności genetycznej metodami biologii molekularnej. Badania nad czynnością biologiczną 12 lipoksygenazy i jej produktu 12-HETE przy użyciu hodowli komórkowych.

    Publikacje:
  1. Doniesienie zjazdowe pt. "Czynnościowy polimorfizm 12-lipoksygenazy płytek krwi wpływa na biosyntezę leukotrienów cysteinylowych" uzyskało II miejsce podczas Międzynarodowej Knferencji Studentów Uczelni Medycznych, Kraków 2008.
  2. Natkaniec M., Potaczek D., Sanak M., "Single-stranded conformation polymorphism (SSCP)-driven indirect sequencing in detection of short deletion" Molecular Biology Reports 2008 Sep 10.


Strona www:Powrót do listy