Koła naukowe - lista


SKN CHIRURGII DZIECIĘCEJ

Opiekun koła: Dr Andrzej Zając

Przewodniczący koła: Anna Piątkowska
e-mail: piatkowska.anna@gmail.com

Opis działalności koła:

Spotkania raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie.

Rozwijanie zainteresowań medycznych w ramach chirurgii dziecięcej.

Formułowanie i realizacja planów badawczych.

Udział w dyżurach chirurgicznych.


Strona www:Powrót do listy