Koła naukowe - lista


STUDENCKIE KOŁO CHIRURGICZNE KLINIKI CHIRURGII OGÓLNEJ III KATEDRY CHIRURGII UJ CM

Opiekun koła: Dr n. med. Jakub Kenig Dr n. med. Jacek Sobocki

Przewodniczący koła: Przemysław Wawok
e-mail: pwawok@wp.pl

Opis działalności koła: Członkowie Studenckiego Koła Chirurgicznego poszerzają swoja wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu szeroko pojętej chirurgii. Studenci uczestniczą w:

Wspomniane możliwości aktywności w Kole mają zagwarantować ugruntowanie jak i rozwijanie wiedzy z zakresu chirurgii.
Ostatnie prace naukowe m.in.: Przydatność skali MANTRELS-Alvarado w diagnostyce ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego, Ocena przydatności posiewu bakteriologicznego w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego, Wartość przedoperacyjnego oznaczenia stężenia leukocytów oraz białka CRP w ocenie rozpoznania klinicznego oraz histopatologicznego pacjentów z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego, Tylne wycięcie mesorectum w technice wideoperineoskopowej jako uzupełnienie miejscowego wycięcia raka T1 odbytnicy w technice TEM - opis przypadku, Torbiele inkluzyjne otrzewnej jako przyczyna objawów "ostrego brzucha" u pacjentki w 33. tyg. ciąży - opis przypadku.


Strona www: http://skn_chirurgia.ovh.orgPowrót do listy