Koła naukowe - lista


KOŁO CHEMII MEDYCZNEJ

Opiekun koła: Dr hab. Henryk Marona

Przewodniczący koła: Bartłomiej Rospond
e-mail: kopytko42@wp.pl

Opis działalności koła: W ramach SKN Chemii Medycznej, prowadzone są głównie prace eksperymentalne, dotyczące poszukiwania nowych biologicznie aktywnych połączeń, w tym badania fizykochemiczne dotyczące struktury, lipofilności, czy też badania genotoksyczności. Prace realizowane są we współpracy z Zakładami Naukowymi Wydziału Farmacji; np.: z Katedrą Farmakodynamiki, w ramach działającego tam SKN. Niektóre rezultaty prac były prezentowane na Konferencjach Naukowych SKN m.i.n. w Bydgoszczy i Krakowie i w Gdańsku (m.in. w roku 2008) w formie ustnej lub plakatów, a materiały konferencyjne były zamieszczone w odpowiednich suplementach Przeglądu Lekarskiego.


Strona www:Powrót do listy