Koła naukowe - lista


KOŁO NAUKOWE EKONOMIKI ZDROWIA

Opiekun koła: Dr Christoph Sowada

Przewodniczący koła: Paweł Maurycy Szpytma
e-mail: pawelszpytma@wp.pl

Opis działalności koła:

Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia jest nową inicjatywą studentów Zdrowia Publicznego. W ramach działalności koła chcielibyśmy zajmować się szeroko pojętą problematyką ekonomiki zdrowia, w tym między innymi:

Nadrzędnym celem działalności Koła będzie możliwość pogłębienia wiedzy studentów z zakresu w/w problematyki oraz dalszy rozwój ich zainteresowań w tejże dziedzinie. Również do dziedzin zainteresowań Koła Ekonomiki Zdrowia należałyby problemy mające ścisły związek ze sferą ekonomii, natomiast pośrednio związane sektorem ochrony zdrowia, a mające wpływ na ogólny dobrostan jednostek, między innymi ekonomiczne aspekty sektora oświaty, kultury itp.


Strona www:Powrót do listy