Koła naukowe - lista


SKN PRZY KATEDRZE FARMAKOLOGII UJ CM

Opiekun koła: Dr Paweł Wołkow

Przewodniczący koła: Weronika Broniek
e-mail: weronika.broniek@gmail.com

Opis działalności koła:

Członkowie koła biorą praktyczny udział w projektach naukowych prowadzonych w Katedrze Farmakologii CMUJ, polegających na badaniu roli komórek dendrytycznych w miażdżycy naczyń krwionośnych. Badany jest wpływ leków na chemotaksję komórek, zarówno izolowanych od zdrowych ochotników, jak i od pacjentów z zawałem mięśnia sercowego i stentowanych. Ponadto badania obejmują polimorfizmy mogące mięć wpływ na funkcjonowanie tych komórek. Prowadzone są również spotkania poruszające teoretyczne podstawy problemu w formie dyskusji, wykładów, a także "journal club" (najciekawsze prace z danej dziedziny) dotyczące zarówno komórek dendrytycznych jak i genetyki (farmakogenetyki).


Strona www:Powrót do listy