Koła naukowe - lista


SKN PRZY KATEDRZE FARMAKOGNOZJI

Opiekun koła: Mgr Agnieszka Galanty

Przewodniczący koła: Paweł Tuszyński
e-mail: tuszek5@gmail.com

Opis działalności koła:

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Farmakognozji obejmuje swoją działalnością między innymi:

Prowadzone dotychczas prace obejmowały analizę fitochemiczną roślin z rodziny Agavaceae, Rosaceae, Pinnaceae oraz Lamiaceae a także izolację dominujących związków i określenie aktywności cytotoksycznej. Ponadto opracowano przegląd literatury dotyczącej interakcji leków naturalnych oraz roślin o działaniu anabolicznym i adaptogennym.
Prace prowadzone w ostatnim roku stanowiły kontynuację badań nad przedstawicielami rodziny Rosaceae. Wyniki prac zostały zaprezentowane na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych Kraków, 2008.

Strona www: http://farmakognozja.bo.pl/Powrót do listy