Koła naukowe - lista


SKN FIZJOTERAPII "MEDEOR"

Opiekun koła: Dr n. kul. f. Sylwia Mętel

Przewodniczący koła: Barbara Pąchalska
e-mail: bpachalska@gmail.com

Opis działalności koła:

Prace wygłoszone podczas Sesji Fizjoterapii:

 1. "Zaburzenia funkcji kończyn dolnych u biegaczy"
  Magdalena Ruszczyk, Bożena Garstka Opiekunowie: dr Jarosław Brudnicki, mgr Małgorzata Kubicz Chachurska, prof. dr hab. Tadeusz Niedźwiedzki Studenckie Koło Naukowe "MEDEOR" przy Instytucie Fizjoterapii UJ CM I NAGRODA
 2. "Wpływ uczestnictwa w obozie Aktywnej Rehabilitacji na umiejętność pokonywania barier architektonicznych przez osoby po urazie rdzenia kręgowego"
  Anna Noworyta, Katarzyna Prymula Opiekunowie: dr n. kul. f. Sylwia Mętel, mgr Jadwiga Pociask Studenckie Koło Naukowe "MEDEOR" przy Instytucie Fizjoterapii UJ CM
 3. "Wpływ zajęć z jogi na nastrój kobiet po mastektomii"
  Katarzyna Prymula, Anna Noworyta, Jadwiga Kubica Opiekunowie: dr n. med. Joanna Zyznawska, mgr Maria Czubała Studenckie koło Naukowe "MEDEOR" przy instytucie Fizjoterapii UJ CM
 4. "Wpływ hipoterapii na wyniki usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"
  Agnieszka Rudź-Krupińska, Alicja Sowiźrał, Maria Lorys, Grzegorz Boczkowski, Waldemar Zawada Opiekun: dr hab. prof. nadzw. Marek Pieniążek Studenckie Koło Naukowe Rehabilitacji Ruchowej "Szansa" przy AWF Kraków Studenckie Koło Naukowe "MEDEOR" przy Instytucie Fizjoterapii UJ CM
 5. "Ocena równowagi statycznej u osób uprawiających snowboard w oparciu o Standing Stork Test"
  Monika Zygmuntowicz Opiekun: dr hab. Edward Czerwiński Studenckie Koło Naukowe "MEDEOR" przy Instytucie Fizjoterapii UJ CM
 6. "Dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa u stomatologów"
  Jadwiga Lewandowska, Agata Masłoń Opiekun: dr hab. n. med. Edward Golec Studenckie Koło Naukowe "MEDEOR" przy Instytucie Fizjoterapii UJ CM II NAGRODA
 7. "Ocena dolegliwości bólowych kręgosłupa u kobiet ciężarnych i będących w połogu"
  Dominika Kozakiewicz Opiekun: dr Barbara Prażmowska Studenckie Koło Naukowe "MEDEOR" przy Instytucie Fizjoterapii UJ CM
 8. "Wybrane metody fizjoterapii w leczeniu napięciowych bólów głowy, związanych z występowaniem zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego"
  Piotr Kazana Opiekun: dr n. med. Małgorzata Pihut Studenckie Koło Naukowe "MEDEOR" przy Instytucie Fizjoterapii UJ CM
 9. "Zastosowanie muzykoterapii w opiece paliatywnej - przegląd literatury"
  Damian Pasternak Opiekun: dr n. kul. f. Sylwia Mętel Studenckie Koło Naukowe "MEDEOR" przy Instytucie Fizjoterapii UJ CM
Organizacja Warsztatów Fizjoterapii na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych 2008 - CMUJ Kraków
  Tematy i prowadzący:
 1. Nordic Walking - Bożena Garstka, Damian Pasternak, Dominika Kozakiewicz
 2. Aktywna Rehabilitacja - Anna Noworyta, Katarzyna Prymula, Agata Szot, Sabina Długosz, Maciek Zięba
 3. Relaksacja - Grzegorz Boczkowski, Katarzyna Bukowska, Kamila Bytomska
Organizacja Kursu Kinezjology Taping dla członków koła


Strona www:Powrót do listy