Koła naukowe - lista


SKN PEDIATRZYCZNE PRZY KLINICE GASTROENTEROLOGII I ŻYWIENIA

Opiekun koła: Dr med. Małgorzata Sładek

Przewodniczący koła: Piotr Turlej
e-mail: piotr.turlej@gmail.com

Opis działalności koła:


Strona www:Powrót do listy