Koła naukowe - lista


KOŁO PEDIATRYCZNE PRZY KLINICE GASTROLOGII I ŻYWIENIA

Opiekun koła: Dr Kinga Kowalska Duplaga

Przewodniczący koła: Marta Cieszkowska
e-mail: m.cieszkowska@gmail.com

Opis działalności koła:

Koło naukowe działa od roku akademickiego 2008/2009. Zainteresowania koła koncentrują się wokół zagadnień związanych z przewlekłymi chorobami zapalnymi jelit, oraz chorobą trzewną. Grupa pracuje przy ustalaniu znaczenia stosowania markerów serologicznych w diagnozowaniu chorób zapalnych, porównując je do badań endoskopowych. Równocześnie poszukiwane są związki obu jednostek chorobowych w zakresie badań serologicznych i histopatologicznych.


Strona www:Powrót do listy