Koła naukowe - lista


KOŁO PRZY KLINICE CHORÓB ZAKAŹNYCH KATEDRY GASTROENTEROLOGII, HEPATOLOGII I CHORÓB ZAKAŹNYCH

Opiekun koła: Dr med. Jacek Czepiel

Przewodniczący koła: Karolina Pacułt
e-mail: kajmann@op.pl

Opis działalności koła:

Celem Koła Naukowego jest przybliżenie studentom problematyki chorób zakaźnych z uwzględnieniem ćwiczeń praktycznych przy łóżku chorego oraz wprowadzenie do prawidłowego przeprowadzenia i przedstawienia badań naukowych w oparciu o Evidence Based Medicine (EBM).


Strona www:Powrót do listy