Koła naukowe - lista


KOŁO HEMODYNAMICZNE

Opiekun koła: Dr n. med. Bartłomiej Guzik

Przewodniczący koła: Dominik Drapała
e-mail: dominik.drapala@gmail.com

Opis działalności koła:

Przygotowanie prac na konferencje naukowe oraz do publikacji z zakresu kardiologii inwazyjnej (procedury wieńcowe jak i poza wieńcowe - szczególnie zabiegi na aorcie).
Spotkania odbywają się co dwa tygodnie. Na nich omawiane są postępy w pracach naukowych oraz ciekawe zagadnienia z zakresu kardiologii.
Udział w dyżurach medycznych.


Strona www:Powrót do listy