Koła naukowe - lista


SKN PRZY PRACOWNI NUMER 1 ZAKŁADU HEMODYNAMIKI I ANGIOKARDIOGRAFII IK UJ CM

Opiekun koła: Lek med. Jakub Podolec

Przewodniczący koła: Bartłomiej Nawrotek
e-mail: nawrotek@gmail.com

Opis działalności koła:


Strona www:Powrót do listy