Koła naukowe - lista


SKN PRZY KATEDRZE HEMATOLOGII UJ CM

Opiekun koła: Dr med. Wojciech Jurczak

Przewodniczący koła: Anna Ćwierz
e-mail: anna.cwierz@gmail.com

Opis działalności koła:


Strona www:Powrót do listy