Koła naukowe - lista


KOŁO NAUKOWE PRZY KATEDRZE HISTORII MEDYCYNY

Opiekun koła: Dr Maria Schmidt-Pospuła

Przewodniczący koła: Kamil Bekalarek
e-mail: kamilcar@onet.eu

Opis działalności koła:

Koło naukowe zajmuje się prowadzeniem działalności naukowej z dziedziny historii medycyny z uwzględnieniem filozofii i etyki lekarskiej. Członkowie koła zajmują się poszczególnymi tematami historyczno-medycznymi prowadząc wywiady, przeprowadzając fotoreportaże i zbierając informacje z archiwalnych książek i czasopism. Oprócz tego koło uczestniczy w pracach wewnętrznych katedry, uczestniczy w konferencjach i prezentuje tam swoje osiągnięcia. Koło w roku ubiegłym brało udział w przygotowaniu wieczorów wspomnień dotyczących prof. K. Lejmana i Wł. Matlakowskiego.


Strona www:Powrót do listy