Koła naukowe - lista


KOŁO NAUKOWE PRZY KATEDRZE I ZAKŁADZIE HISTOLOGII

Opiekun koła: Dr n. med. Mariusz Gajda

Przewodniczący koła: Krystian Kochanowski
e-mail: k_kochanowski@tlen.pl

Opis działalności koła:

Działalność Koła pokrywa się z aktualnie prowadzonymi projektami badawczymi pracowników Katedry, a w szczególności unerwienia obwodowego narządu kostnego dojrzałego i w trakcie rozwoju, unerwienia narządu zębowego, badań morfologicznych i fizykochemicznych zastawek serca, biologii gruczolaków przysadki. Wspólnie z Katedrą Farmakologii prowadzone są badania nad wpływem leków oraz diet na ograniczenie progresji miażdżycy na modelu myszy modyfikowanych genetycznie.

Studenci Koła są także włączeni w prace dydaktyczne Zakładu.


Strona www:Powrót do listy