Koła naukowe - lista


SKN CHORÓB WEWNĘTRZNYCH I IMMUNOLOGII

Opiekun koła: Dr med. Magdalena Celińska-Loewenhoff

Przewodniczący koła: Anna Dzieża
e-mail: adzieza@interia.pl

Opis działalności koła:

Koło ma charakter głównie praktyczny, jednak członkowie koła prowadzą również prace badawcze. Nacisk położony jest na doskonalenie umiejętności klinicznych oraz pogłębianie wiedzy teoretycznej.


Strona www:Powrót do listy