Koła naukowe - lista


INTERNISTYCZNE KOŁO NAUKOWE PRZY II KATEDRZE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH UJ CM

Opiekun koła: Lek. med. Konstanty Szułdrzyński

Przewodniczący koła: Anna Korczyńska
e-mail: aniakorczynska@hotmail.com

Opis działalności koła:

Koło naukowe współpracuje z Oddziałem Intensywnej Terapii przy II Katedrze Chorób Wewnętrznych Collegium Medicum UJ, gdzie studenci mogą odbywać dyżury. Pozwala to im zapoznać się z zakresem zadań wykonywanych na oddziale oraz zdobyć umiejętności praktyczne potrzebne przyszłym lekarzom. Członkowie koła spotykają sie dwa razy w miesiącu na zebraniach, gdzie dyskutują o trudnych przypadkach klinicznych oraz prezentowane są najnowsze doniesienia naukowe. Zainteresowani pracą naukowa członkowie mają możliwość pisana prac naukowych.


Strona www:Powrót do listy