Koła naukowe - lista


KOŁO INTERNISTYCZNE PRZY II KATEDRZE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Opiekun koła: Dr med. Łukasz Kasper

Przewodniczący koła: Katarzyna Kurowska
e-mail: kat.kurowska@gmail.com

Opis działalności koła:

Na zajęciach omawiane będą ciekawe jednostki chorobowe z zakresu medycyny wewnętrznej, ze szczególnym uwzględnieniem chorób płuc. Omawiana będzie także diagnostyka różnicowa wybranych zagadnień oraz metod leczenia. Na spotkaniach będą utrwalane umiejętności praktyczne badania podmiotowego i przedmiotowego. Członkowie wcześniej przygotowują się teoretycznie na zajęcia z wybranego tematu.


Strona www:Powrót do listy