Koła naukowe - lista


SKN PRZY I KLINICE KARDIOLOGII I NADCIŚNIENIA TĘTNICZEGO UJ CM

Opiekun koła: Prof. dr hab. Danuta Czarnecka

Przewodniczący koła: Anna Furman
e-mail: annacate@gmail.com

Opis działalności koła:

Członkowie koła zajmują się zbieraniem informacji oraz przygotowaniem projektów badawczych z zakresu kardiologii i hipertensjologii, w szczególności dotyczących czynników ryzyka i profilaktyki chorób układu krążenia. Ostatnio prowadzona praca: "Prewencja nadciśnienia tętniczego- ocena świadomości pacjentów odnośnie znaczenia i zawartości soli w produktach spożywczych"; K.Bury, J.Łagan, A. Furman, D.Domaradzki, A.Przybyła, D.Brzostowicz, otrzymała pierwsze miejsce na Sesji Kardiologicznej Międzynarodowej Konferencji Studentów Szkół Medycznych, Kraków, 3-5 Kwietnia 2008. Inne prace: "Wartość ABI a stopień zwężenia naczyń wieńcowych u pacjentów ze stabilną choroba niedokrwienną serca"; Ł.Klima, J. Jakubowski, A. Kusiak, P.Pałacz oraz "Ocena zastosowania NLPZ i paracetamolu w samodzielniej terapii różnych schorzeń, wśród chorych na nadciśnienie tętnicze"; J.Wiliński, G.Dymek, Ł.Klima, A.Kusiak, P.Palacz, M.Gniadek, K.Bury otrzymały odpowiednio II i III miejsce na konferencji w Krakowie w 2007 roku.


Strona www:Powrót do listy