Koła naukowe - lista


SKN PRZY II KLINICE KARDIOLOGII UJ CM

Opiekun koła: Doc. dr hab. med. Dariusz Dudek, Lek. med. Zbigniew Siudak

Przewodniczący koła: Beata Noworolnik
e-mail: bnoworolnik@gmail.com

Opis działalności koła:

Koło ma przede wszystkim profil naukowy i zajmuje się poszerzaniem wiedzy z zakresu ostrych zespołów wieńcowych ( leczenie oraz obserwacja odległa pacjentów po interwencjach na tętnicach wieńcowych), jak również szeroko pojętej choroby niedokrwiennej serca i miażdżycy ( leczenie PTCA pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową, ze zmianami krytycznymi w LMCA i obserwacja odległa tych pacjentów ).
Co roku członkowie naszego Koła biorą udział w licznych Konferencjach studenckich zajmując czołowe miejsca ( m.in. konferencje w Berlinie, Kairze, Leiden, Gdańsku, Warszawie, Katowicach oraz np. II miejsce i wyróżnienie na Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Krakowie w 2008 r.)


Strona www:Powrót do listy