Koła naukowe - lista


SKN KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ

Opiekun koła: Dr med. Piotr Weryński

Przewodniczący koła: Agnieszka Szczukocka-Zych
e-mail: agnieszka.szczukocka@gmail.com

Opis działalności koła:

Koło ma charakter dydaktyczno-naukowy. Uczestnicy doskonalą umiejętności pediatrycznego badania przedmiotowego, a także pogłębiają wiedzę z zakresu etiologii, diagnostyki( z szerszym uwzględnieniem echokardiografii i elektrokardiografii) oraz leczenia wad serca, zaburzeń rytmu, kardiomiopatii i innych schorzeń serca u dzieci. Obecnie przygotowywana jest również praca naukowa na temat nadciśnienia płucnego u dzieci z wadami serca.


Strona www:Powrót do listy