Koła naukowe - lista


KARDIOCHIRURGICZNE SKN PRZY KLINICE CHIRURGII SERCA, NACZYŃ I TRANSPANTOLOGII UJ CM

Opiekun koła: Dr hab. med. Roman Pfitzner

Przewodniczący koła: Grzegorz Wasilewski
e-mail: grzegorz.wa@interia.pl

Opis działalności koła:


Strona www: http://www.sknk.republika.pl/Powrót do listy