Koła naukowe - lista


SKN MEDYCYNY SĄDOWEJ

Opiekun koła: Dr Tomasz Konopka

Przewodniczący koła: Joanna Kozioł
e-mail: joanna.koziol@uj.edu.pl

Opis działalności koła:

Działalność koła obejmuje pisanie prac naukowych na konferencje medyczne, uczestnictwo w demonstracjach sekcyjnych, pogłębianie wiedzy z zakresu medycyny sądowej i toksykologii oraz organizowanie wyjść do Instytutu Ekspertyz Sądowych i Laboratorium Kryminalistycznego.
Ostatnio prowadzone prace dotyczyły np. morderstw na tle seksualnym, trucizn na przestrzeni wieków, overkilling'u. Co roku koło prezentuje swój dorobek naukowy na międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych. W zeszłym roku jedna z naszych prac została wyróżniona w sesji interdyscyplinarnej.


Strona www:Powrót do listy