Koła naukowe - lista


SKN PRZY KLINICE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ KATEDRY NEUROLOGII DZIECI I MŁODZIEŻY UJ CM

Opiekun koła: Dr n. med. Aleksandra Gergont

Przewodniczący koła: Agata Wasilewska
e-mail: aa.piotrowska@wp.pl

Opis działalności koła: Koło Naukowe przy Klinice Neurologii Dziecięcej Katedry Neurologii Dzieci i Młodzieży zajmuje się zaburzeniami napadowymi, ze szczególnym uwzględnieniem padaczki wieku rozwojowego.
W roku 2008 na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych przedstawiono pracę na temat przyczyn padaczki u dzieci w pierwszych dwóch latach życia oraz pracę dotycząca obrazu klinicznego i neuroradiologicznego ostrego rozsianego zapalenia mózgu i rdzenia.
W uprzednich latach wystąpienie na temat zastosowania VideoEEG w epileptologii zostało wyróżnione na Konferencji Naukowej Studentów.


Strona www:Powrót do listy