Koła naukowe - lista


SKN NEONATOLOGII

Opiekun koła: Dr Dorota Pawlik

Przewodniczący koła: Katarzyna Pietras
e-mail: kashi@tlen.pl

Opis działalności koła:

Koło zajmuje się rozpowszechnianiem wiedzy dotyczącej opieki nad krytycznie chorymi noworodkiami. Zainteresowania koła dotyczą systemu wspomagania oddychania w systemie CPAP, badań poziomu CRP u zdrowych, donoszonych noworodków, zastosowania kwasów Ω3 w żywieniu pozajelitowym, poziomu prealbuminy jako wykładnika stanu odżywienia noworodka.


Strona www:Powrót do listy