Koła naukowe - lista


SKN PRZY KLINICE NEUROCHIRURGII I NEUROTRAUMATOLOGII UJ CM

Opiekun koła: Lek. med. Jarosław Polak

Przewodniczący koła: Ewelina Grzywna
e-mail: avafine@gmail.com

Opis działalności koła:

Członkowie koła skupiają się w swojej pracy na zagadnieniach neurochiurgicznych/neurotraumatologcznych z uwzględnieniem współpracy interdyscyplinarnej w tych dziedzinach.

    Osiagnięcia naukowe:
  1. "Rola leków przeciwkrzepliwych w etiologii przewlekłego krwiaka podtwardówkowego" - I miejsce w Sesji Chirurgii Głowy i Szyi (International Students' Conference of Medical Science 12th-14th April 2007)
  2. "Zastosowanie nowoczesnych metod operacyjnych w resekcji guzów podstawy czaszki na podstawie materiału Kliniki Neurotraumatologii UJCM w latach 2003 - 2006" - I miejsce w Sesji Chirurgii Głowy i Szyi (International Students' Conference of Medical Science 4th - 6th April 2008)
    Aktywność:
  1. Komitet Organizacyjny International Students' Conference of Medical Science 4th - 6th April 2008, 12th-14th April 2007, 6th-8th April 2006 funkcja koordynatora Sesji Chirurgii Głowy i Szyi
  2. Warsztaty "Kurs szycia chirurgicznego" we współpracy z IFSMA
  3. Udział w konkursie Ventures organizowanym przez FNP


Strona www:Powrót do listy