Koła naukowe - lista


KOŁO HEMATOLOGII I ONKOLOGII DZIECIĘCEJ

Opiekun koła: Dr hab. Walentyna Balwierz

Przewodniczący koła: Barbara Neuman
e-mail: barbaraneuman@interia.pl

Opis działalności koła:

Uczestnictwo w pracach Kliniki.
Udział w dyżurach.
Studenci współrealizują projekty badawcze Kliniki, w tym m.in.: opracowanie bazy danych dotyczącej późnych powikłań leczenia choroby Hodgkina, powikłania związane ze stosowaniem różnego typu dostępów naczyniowych.
Raz w miesiącu wszyscy członkowie Koła spotykają się w celu omówienia postępów prac, bądź zagadnienia o wcześniej ustalonej tematyce.


Strona www:Powrót do listy