Koła naukowe - lista


KOŁO ONKOLOGICZNE PRZY KATEDRZE I KLINICE ONKOLOGII UJ CM

Opiekun koła: Lek. Paweł Różanowski Lek. Monika Merdalska

Przewodniczący koła: Emilia Wnękowicz
e-mail: emiliawnekowicz@yahoo.com

Opis działalności koła:

Koło ma charakter kliniczny. Spotkania organizowane są dwa razy w miesiącu. Podczas spotkań studenci przedstawiają samodzielnie przygotowane prezentacje. Dotyczą one głównie stanów nagłych w onkologii oraz chemioterapii nowotworów. Członkowie koła mają możliwość przychodzenia na dyżury w celu poszerzenia swej wiedzy klinicznej. Koło prowadzi też działalność naukową pod kątem konferencji studenckich.


Strona www:Powrót do listy