Koła naukowe - lista


KOŁO NAUKOWE ORTOPEDII I REHABILITACJI

Opiekun koła: Dr n. med. Maja Zarzycka Lek. med. Tomasz Potaczek

Przewodniczący koła: Marta Hat
e-mail: martusiah@poczta.onet.pl

Opis działalności koła:

Poszerzanie i ugruntowanie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu ortopedii i rehabilitacji poprzez czynny udział w spotkaniach naukowych Koła oraz w procesie diagnostyczno - terapeutycznym pacjentów Kliniki. Rozwój zainteresowań własnych poszczególnych członków Koła, obejmujących: ortopedię dziecięcą, traumatologię sportową oraz zagadnienia dotyczące schorzeń kręgosłupa i sposobów ich leczenia. Prowadzenie badań naukowych.


Strona www:Powrót do listy