Koła naukowe - lista


SKN PATOLOGII CIĄŻY PRZY KLINICE POŁOŻNICTWA I PERINATOLOGII

Opiekun koła: Dr n. med. Krzysztof Rytlewski

Przewodniczący koła: Marta Bałajewicz
e-mail: marta_balajewicz@yahoo.com

Opis działalności koła:

Działalność w Kole Naukowym umożliwia poznawanie metodyki i zasad pracy naukowej. Pogłębienie wiedzy i zainteresowań z zakresu perinatologii i położnictwa poprzez realizację własnych projektów badawczych oraz analizę publikacji z tego zakresu. Studenci biorą czynny udział w organizacji licznych kursów oraz sympozjów i konferencji naukowych.


Strona www:Powrót do listy