Koła naukowe - lista


SKN PSYCHAITRII WIEKU ROZWOJOWEGO

Opiekun koła: Dr med. Maciej Pilecki

Przewodniczący koła: Feliks Matusiak
e-mail: puzzle2@gazeta.pl

Opis działalności koła:


Strona www:Powrót do listy