Koła naukowe - lista


SKN "PSYCHOTERAPIA"

Opiekun koła: Mgr Kazimierz Bierzyński

Przewodniczący koła: Anna Sara
e-mail: poprostusiarka@gmail.com

Opis działalności koła:

Koło zajmuje się poszerzaniem wiedzy natemat tego, czym jest psychoterapia, zajmuje się różnymi formami terapeutycznymi etc... Oprócz sekcji ogólnej zawiera w sobie sekcję hipnozy oraz sekcję naukową. Rokrocznie Koło tworzy warsztaty psychoterapii w ramach Międzynarodowej Konferencjii Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie.


Strona www:Powrót do listy