Koła naukowe - lista


SKN KLINIKI PULMONOLOGII PRZY II KATEDRZE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH UJ CM

Opiekun koła: Dr n. med. Bożena Ziółkowska-Graca

Przewodniczący koła: Paulina Fatyga
e-mail: paula_fatyga@interia.pl

Opis działalności koła:

Na spotkaniach omawiane są ciekawe jednostki chorobowe z zakresu chorób płuc, ze szczególnym uwzględnieniem ch.śródmiąższowych. Omawiana jest także diagnostyka różnicowa wybranych schorzeń w oparciu o analizę badań pomocniczych (obrazowych i laboratoryjnych) oraz metody leczenia, szczególnie terapia immunosupresyjna zmian płucnych w sklerodermii.
Członkowie przygotowują się na zajęcia z wybranego wcześniej tematu.


Strona www:Powrót do listy